Belkili İstanbul depremi üzere ağır tabir: İlçe kaymakamlık açıklandı

Beklenir İstanbul depremi  Kilolu hasar muhtemel çatı sayıları kaymakamlık ilçe açıklandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’hangi (İBB) sınırlanmış İstanbul Planlama Ajansı, “İstanbul’un kapısındaki akse: Hareket” raporunu yayınladı.

HAREKET RİSKİ FAZILETKÂR İLÇELER

Rapora bakarak; İstanbul’üstelik sarsinti riski Avrupa Yakası’nda Koy ile Küçükçekmece Gölü arasındaki açık bölgeye, yaka hattında Bakırköy, Zeytinburnu ve Fatih ilçeleriyle meskûn nüfus kesafeti faziletli olan Bahçelievler, Güngören, Bağcılar, Esenler, Bayrampaşa ve Küçükçekmece ilçelerini kapsayan bir alanı gözdağı etmekte.

Anadolu Yakası’nda ise deniz boyu şeridi boyunca, hele eski yapı stokunun bunaltıcı olduğu alanlarda öne çıkmakta.

TAHMİN EDİLENDEN 1,8 IKMAL AŞKIN BİNA ETKİLENECEK

İBB Zelzele Riziko Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı’nca yapılan güncel tahminler doğrultusunda ağır veya çok kırıcı hasar alması öngörülen binaların, hesap edilenden 1,8 bitirme (kestirmece 86.400 çatı) aşkin olduğu lokalize.

İBB Deprem Riziko Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı’nca yapılan güncel tahminler doğrultusunda belkili tıpkı yer sarsintisi durumunda 86 bin binanın bunaltıcı veya çokça aheste hasar alması öngörülüyor.

MARMARA DENİZİ’NE KIYISI MEVCUT BIRLIK İLÇELER HAREKET SONRASI OLUŞACAK TSUNAMİ RİSKİYLE KARŞI KARŞIYA

Öngörülen depremin tahripkâr etkilerinin takkadak çatı stokunda değil, enfrastrüktür sistemlerinde bile yetişkin hasarlar meydana getirmesinin beklendiği kaydedilen raporda, deprem sonrası meydana gelmesi belkili ayrımsız tsunami zımnında Marmara Denizi’hangi kıyısı kâin cemi ilçelerin melfuf risklere maruz kalacağı vurgulandı.

Kıyılarda düzlük alan balıkçı barınakları, yeşil ve kamusal alanlar ve dere ağızlarının tsunami karşısında hasar görebilirliği yüksek bölgeler olduğu belirtildi.

“MARMARA DENİZİ’NDE TSUNAMİ YARATACAK İKİ OLAY: HAREKET VE DENİZ HEYELANLARI”

Raporda, Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Haluk Eyidoğan’ın şu değerlendirmelerine bile saha verildi;

*Zaman bulunan kayşa alanlarının şişman çoğunluğu üzerinde yapılaşma vardır. Hâkim-lüks alanlarında ruhsatlı veya ruhsatsız yapılaşma yaygındır.

*Eğer iklimin inatçı değişimi sürerse, sarsinti olmadan dahi şiddetli ve toprak kayması olaylarının sayısı ve büyüklüğü artacaktır. Marmara Denizi kıyılarında tsunami yaratabilecek iki olay vardır, bunlar sarsinti ve bahir heyelanlarıdır.

“YER SARSINTISI RİSKİNİN AZALTILMASI BILDIRME KRİTİK ÖNCELİK”

Raporda, yer sarsintisi riskinin azaltılması, Türkiye tarihinde yaşanan kıran ve krizler ele alındığında sunu kritik önceliklerden biri hâline gelmekte olduğu belirtilerek şu tespitlere düz verildi;

*Buna rağmen deprem riskinin azaltılmasındaki ana uygulamalar olan strüktürel risklerin azaltılması ve kentsel transformasyon uygulamaları, lüzum finansal gerekse süreçte yaşanan aksaklıklar zımnında değişik kesintilere uğruyor.

*17 Ağustos depreminin yıldönümünde İstanbul’da arazi değişimleri ve bayındırlık uygulamalarından elde edilen gelirle yer sarsintisi riski koca ölçüde engellenebilecekken bu gelirin kamuya düşüncesiz kazandırılmamış olması, İstanbul’üstelik yetkisi mevcut değişik kurumların deprem riskine müteveccih yaklaşımına ilişik cesim ipuçları sunuyor.

*Merkezi yönetimin değişik çekim ve kararlarla kıyamet riskinin azaltılmasında sorumluluğu büyükşehir belediyesi, ilçe belediyeleri ve vatandaşlara yönlendirmesi esasında sarsinti ve diğer mecmu risklerde önümüzde etraflı tıpkısı proses olacağına belen ediyor.

*Alelhusus riskli yapıların dönüştürülmesinde gerekseme duyulan bütçenin elde edilen ranttan karşılanmamış olması çekicilik ve kişilerin özünde hareket riskini ciddiye almadığını, bütçenin yaratılamayan ayrımsız öğe değil, var iken kullanılması yeğleme edilmeyen bire bir tip olduğunu ortaya koyuyor.

*Bu konuda başka bir örnek da Cumhurbaşkanlığının tahsisatımesture kendisine tabir edilen ‘Adsız Sansız Hizmet Giderleri’ üzerinden verilebilir.

*2011 yılından günümüze söz konusu giderlerin toplamı ile İstanbul’daki itidalli ve vücut riskli yapıların %36,6’sı belediyelere ya de vatandaşlara seçkin abra olmaksızın dönüştürülebilirdi.

*Buna rağmen, ‘Basiret 2050 Strateji Belgesi’nin işaret ettiği biçimde bölük politikalarıyla bütünleşmiş, mütenavip finansal mekanizmalarla sübvanse tıpkısı bütüncül ayrımsız kentsel yapılaşma politikasının önemi elan kesin tıpkısı şekilde ortaya çıkıyor.

Share: