Bursa Uludağ Üniversitesinde yüzlerce hekim adayı için beyaz zehir önlük giyme merasimi düzenlendi

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi vasıtasıyla 2022-2023 akademik yılında kestirmece 400 öğrenci amacıyla parafin göğüslük giyme töreni yapıldı.

Törenin küşat konuşmasını gerçekleştiren Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Mürşit, rektörlük dönemi içerisindeki son parafin önlük törenine katıldığını açıklayarak, dönemin 45 yılını eğitim-tedrisat faaliyetleri içerisinde geçirdiğini ve ferah ayrımsız tababet fakültesine erbap olduklarını aktardı.

İlk 10 bin içerisinden mektepli aldıklarını vurgulayan Yordam, simülasyon merkezi olan son mertebe donanımlı bire bir eğitim kurumu olarak, köklü, tecrübeli ve mesleğinin erbabı hocalarla Bursa kabilinden Türkiye’nin gözbebeği ayrımsız şehirde eğitim verdiklerini belirtti.

Genç doktor adaylarının akıbet dönemlerde ecnebi açacak eğitimi veren tababet fakültelerini tercih ettiklerini vurgulayan Öncü, “Tıp eğitimi ve doktorluk üstüne çokça elan gani eğitim bilimi vermiş olmasına rağmen, maatteessüf henüz kudretli öğrenciler İngilizce eğitim bilimi veren tababet fakültelerini yeğleme ediyor. Dışarıdan öğretim elemanı olarak aldığımız canlı hocalarımızı İngilizce eğitim bilimi diline bilge olanlar ortada seçiyoruz. Tababet fakültesi yöneticilerimiz kendilerine bu yönde bir uğur koymalıdır. aksi takdirde mümasil gelecekte önce 10 değil, önce 20 tababet fakültesi arasında girmemiz bile zorlaşacaktır.” diye konuştu.

Gençlerin çok değerli aynı mesleğe eğilimli olduğunu anlatım fail Prof. Dr. Kılavuz Kaptan, “3 milyon namzet arasından önceki 10 bine girmeyi başaran öğrencilerimiz bu vahim yükü kaldırabilecek yetenektedir. Değme birinin yolu meydanda olsun. Rabbim, yar ve yardımcıları olsun” şeklinde konuştu.

Bursa Uludağ Üniversitesi Tababet Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Kaya ise Tababet Fakültesi’nin az yüzyıllık geçmişiyle öğrenciler yoluyla ağırbaşlı aynı iştiyak gördüğünü belirterek, fakülteye bu yıl YKS’de önce 10 bine giren ve meslek birincisi kontenjanından mevrut toplam 240 öğrencinin araç yaptırdığını açıkladı.

Prof. Dr. Ekrem Kaya; “Bunlara melfuf yerine fakültemiz, arsıulusal mektepli projesi kapsamında dünyanın değişik ülkelerinden mevrut hep 42 öğrenciyi bünyesine katmıştır. Ayrıca Keyif Bilimleri Üniversitesi Bursa Tababet Fakültesi’nden 60, Yalova Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden dahi 40 öğrenci kalkışmak için toplanmış 100 mektepli katma adına fakültemiz bünyesine katılmıştır. Bu bile almak ki fakültemiz bu sene 400 kullanılmamış öğrenciye familya sahipliği yapacaktır.” dedi.

Fakültenin 262 akademisyen kadrosu bulunduğunu belirten Kaya, terbiye, aplikasyon hastanesi ve laboratuvar imkanları ile Türkiye’nin genişlik mebzul 10 tıp fakültesinden birisi olduklarını ve geleceğin eğitim teknolojisi olan benzetim merkezinin bile ayn önünde bulundurulduğunda belki da en mebzul tababet fakültesi olduklarının altını çizerek, “Önceki yıl yapılan değerlendirmede Avrupa Ustalık Belgesine erbap olan 25 tıp fakültesinden biri olduk. Böylelikle mezunlarımız Avrupa’birlikte daha yalın kat tanınır arkaç gelmiştir.” diye niteleyerek konuştu.

Konuşmaların ardından BUÜ’nün tekaüt akademisyenlerinden Prof. Dr. Ayhan Özdemir eliyle geçmiş öğüt verildi.

Dereceye giren öğrencilere ödüllerinin takdiminin peşi sıra darülfünun yönetimi ve öğretim üyeleri yoluyla birinci sınıfa başlayan öğrencilere beyaz zehir önlükleri giydirildi. Program, parafin göğüslük andının okunmasıyla sona erdi.

Programa BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Mürşit, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı, BUÜ Rektör Yardımcıları, Tababet Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Kaya, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tababet Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Çipo, Yalova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vefik Arıca, başka fakülte dekanları, tedrisat üyeleri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Share: