Bursa’da Bad Enerji Santrali İçin Tez Devletleştirme Kararı

Bursa’nın Karacabey ilçesinde kurulacak Atares 2 Rüzgar Enerji Santrali (RES) hayatiyet istihsal tesisi için mukteza parsellerin Erke Piyasası Aranjman Müesses (EPDK) tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi. Resmi Gazete’birlikte yayımlanan kararlarla 2 ilde yerey toplulaştırma ve 7 ilde 13 sayı ovanın, nazik virajsız namına belirlenmesine değişmeyen verildi.

Enerji yatırımları üzere devletleştirme, arazi toplulaştırma ve belediyeye devri hakkındaki Reisicumhur kararları, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. İki ilde arazi toplulaştırma ve 7 ilde 13 adet ovanın, iri müstevi adına belirlenmesine ilgili kararlar birlikte bugünkü Resmi Gazete’da yayınlandı.

Kamulaştırma, toplulaştırma ve ovalara ait kararlar şöyle:

KONYA’DA HAZİNE’YE AİT ARAZİ BELEDİYEYE DEVREDİLDİ

Konya’nın Karatay ilçesine sınırlı Aziziye Mahallesi’nde bulunan ve Reisicumhur kararıyla ilan edilen restorasyon alanı kapsamına giren 34249 ada numaralı, 1 parsel numaralı ve 5610 cezire numaralı, 143 parsel numaralı taşınmazların Hazine’ye ilişik kısmı bedelsiz adına Konya Büyükşehir Uray Başkanlığı’na devredilecek.

ERZURUM’DA ÇABUK KAMULAŞTIRMA KARARI

Erzurum’un Yakutiye ilçesine tutkun Aşağıyoncalık, Narmanlı ve Sultanmelik mahallelerinde meydan düzlük 9 emlak, üzerindeki yapılarla alay malay, Kıran Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Yasa kapsamında aplikasyon yapılması üzere Belde, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı marifetiyle tez kamulaştırılacak.

13 DOĞRU ‘BÜYÜK YEKSAN’ İLAN EDİLDİ

Afyonkarahisar’a sınırlı Pabuççu ovası, Ağrı’ya kapalı Patnos ve Tutak ovaları, Amasya’ya merbut Ballıdere ve Eskikızılca ovaları, Erzurum’a sınırlanmış Hınıs ve Horasan ovaları, Sivas’a ilişkin Hafik ve Ulaş ovaları, Tunceli’ye mecbur Eğripınar, Ovacık ve Karasar ovaları ile Muş’a bağlı Muş ovasının ‘şişman düz himaye alanı’ yerine belirlenmesine karar verildi.

BURSA’DA ENERJİ YATIRIMI İÇİN ACELE KAMULAŞTIRMA

Bursa’nın Karacabey ilçesinde kurulacak Atares 2 RES faaliyet üretim tesisi üzere lazım olan; Ekmekçi, Fazlıkonak ve Güngörmez mahallelerinde düz kayran 18 parselin, tapuda Hazne hesabına tescil edilmek amacıyla EPDK eliyle tez kamulaştırılmasına karar verildi.

2 İLDE ARAZİ TOPLULAŞTIRMA KARARI

Bursa’nın Karacabey ilçesinde bulunan Haberdar, Tophisar, Sultaniye, Dağkadı, Arız, Fevzipaşa, Keşlik, Karası, Şahinköy, Hotanlı, Kıranlar, Gölecik ve Hüdavendigar mahallelerinde yer toplulaştırması ve tarla içi geliştirme hizmetleri yapılacak.

Niğde’nin Çamardı ilçesine tutkun Kavlaktepe Köyü’nde de yer toplulaştırması ve toprak içi ihya hizmetleri yapılmasına değişmeyen verildi.

Share: