Çankırı ve Niğde’de altyapı ve elektrik şebekesi yapım işi münakasa edilecek

Çankırı ve Niğde’da enfrastrüktür ve faziletkâr gerginlik (YG)-ağırbaşlı gerilim (AG) cümbüş şebekesi imal işi üzere ihaleye çıkılacak.

Resmi Gazete’birlikte yayımlanan ilanlara bakarak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteğiyle Müteşebbis Gök Bilimi Başkanlığının sorumluluğu altında yapılacak Çankırı Ilımlı Organize Sanayi Bölgesi (97 hektar) alanına ilişik altyapı tekmil ve YG-AG canlılık şebekesi imal işi, vahit karşılık esası ve vahit fiyatların rastgele biri amacıyla laflamak üzere işin tümüne indirim isabet etmek aracılığıyla, “tutkun zarf teklif kabul etme” usulüyle tenkis edilecek.

Sadece evcil isteklilerin katılabileceği münakasa, 6 Çatlak saat 10.00’da Uran ve Teknoloji Bakanlığının yeni hizmet binasında yapılacak.

Ayrıca, Sanayi ve Uygulayım Bilimi Bakanlığının itimat desteğiyle Girişimci Heyet Başkanlığının sorumluluğu altında yapılacak Niğde II. Birleştirme Endüstri Bölgesi (501 hektar) alanına ait altyapı ve YG-AG canlılık şebekesi imal işi de birim fiyat esası ve ünite fiyatların seçkin biri için bahsetmek üzere işin tümüne indirim artmak suretiyle “sınırlanmış ayıraç öneri alma usulü” ile tenkis edilecek.

Sadece yerel isteklilerin katılabileceği eksiltme, 1 Boşluk saat 10.00’da Sanayi ve Uygulayım Bilimi Bakanlığının yeni hizmet binasında yapılacak.

Share: