Chp, Sümer Ana Ortaklık Üzerinden Sağlanan Tamam Özelleştirmelerin Araştırılması İçin Sedir Araştırması İstedi

Sümer Ana Ortaklık üzerinden sağlanan bilcümle özelleştirmeler ile bulunan durumun ele alınarak araştırılması amacıyla hazırlanan araştırı önergesi TBMM’ye sunuldu. Önergeyi hazırlayan CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, özelleştirme sonrası durum ve özelleştirme ile maksut faydanın gerçekleşip gerçekleşmediğini ayrıca buradan sağlanan kaynakların nerelerde, elbette kullanıldığı ve amme varlıkları elbet eritildiğinin bu araştırı ile gözlemlenmesi gerektiğini belirtti.

Araştırma önergesinde; Mustafa Eksiksizlik Atatürk yoluyla 1933 yılında kurulan, 49 banka şubesinin yanı sıra 56 ayrımlı sektörde bakım verirken 2013 yılı itibariyle iştiraklerinin yüce tıpkı bölümü özelleştirilen Sümerbank’ın Meclis’te araştırılması istendi. CHP Milletvekili Gürer’in hazırladığı, CHP milletvekillerinin desteğiyle TBMM’ye verilen önergede; Sümerbank’ta 2003 yılı ve 2013 sonu itibariyle 11 pres satılarak, 10 pres devredilerek, 1 işletme feshedilmek vasıtasıyla bütün 21 işletme, 16 mağaza, 11 nahiye müdürlüğü, 14 paydaşlık, 304 bayi, 7 nüsha tedarik tevzi ve depo müdürlüğü, 7 skor nahiye şefliğinin özelleştirildiğini anımsatan Gürer, Sümerbank adının önce Sümerbank Ana Ortaklık A.Ş. ve sonra Sümer Holding A.Ş. olarak değiştirildiği bildirildi. Takrir şöyle:

“ŞİRKETLER HOLDİNG İLE BİRLEŞTİRİLMEK SURETİYLE HUKUKSAL KİŞİLİKLERİ SONA ERDİRİLDİ”

“Ana Ortaklık’in özelleştirme kapsamına alındığı tarihten bugüne büyüklüğünde; 15 sınırlı ortaklık ve ortaklık, 47 işletme, 45 katılım hissesi, 1 işaret, 3 organizasyon, 6 az noksan üretim ve 390 mağaza özelleştirildi. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın muhtelif olurları ile özelleştirme programındaki  kuruluşlardan; KÖYTEKS-Köyteks Envestisman Ana Ortaklık A.Ş.,AKSANTAŞ- Akdeniz Uran ve Ticaret İşletmeleri A.Ş., Türkiye Yapağı Tiftik A.Ş., TZDAŞ-Türkiye Tarımsal Teçhiz A.Ş., TÜMOSAN-Türk Motor Sanayi A.Ş., TURBAN-Turizm A.Ş., TÜGSAŞ-Türkiye Tezek Sanayi A.Ş., SEKA-Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabrikaları A.Ş, TDÇİ-Türkiye Çipo ve Çelik İşletmeleri A.Ş., SÜMERHALI-Sümer Halıcılık ve Umum Sanatları Uran ve Ticaret A.Ş. ve TTA Emlak A.Ş. gibi şirketler Holding ile birleştirilmek kanalıyla hukuksal kişilikleri sona erdirildi. TBMM’den geçen torba yasalarla farklı seçim eskimemiş kanunların içine elbet ekleniyorsa özelleştirme sürecinde da Sümer Holding’in bünyesine haddinden fazla sayıda kamu malı ve kuruluşun eklenerek farklı ayrımlı celal kurumlarının özelleştirmesi sağlandı.”

Share: