Cumhur Reisi Erdoğan’ın imzasıyla alınan kararlara göre 6 bakanlıkta görevden kabul etme ve atamalar gerçekleşti

Cumhur Reisi Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararlara göre, çok sayıda kamu hava ve kuruluşlarında atamalar gerçekleştirildi.

6 BAKANLIKTA GÖREVDEN AHIZ VE ATAMALAR

Çalışma ve Toplumsal Güvenlik Bakanlığında zahir kâin Ülfet Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Cumhur Sarıakçalı, Toplumsal Asayiş Kurumu Başkan Yardımcısı ve Umumi Heyet Üyesi Cevdet Ceylan görevlerinden makbuz.Milli Eğitim Bakanlığında yalınlık kâin Asıl Terbiye Genel Müdürlüğüne Tuncay Morkoç ve Bindi Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Levent Özil atandı. Milli Savunma Bakanlığında münhal kâin Tedbir Hizmetleri Umumi Müdürlüğüne Mehmet Orion atanırken, Tersaneler Genel Müdür Yardımcısı Meram Baht görevden alındı. Sağlık Bakanlığında peyda bulunan müfettişliğe, ehliyet sınavında sükse gösteren müfettiş yardımcısı Mehmet Sait Uluğ atandı. Tarım ve Orman Bakanlığı Tabiat Siper ve Milli Parklar Umumi Müdürü İsmail Üzmez görevden makbuz. Tarım ve Orman Bakanlığında boş bulunan Besin ve Taharri Umumi Müdürlüğüne Durali Bonkör, Bilgelik Teknolojileri Umum Müdür Yardımcılıklarına Yasin Hakkı Muhteşem ve Atilla Bektaş atandı. Tecim Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Ethem Çakırdoğan görevden alındı.

DİĞER KURUMLARDAKİ FARIZA DEĞİŞİKLİKLERİ

Türkiye Petrolleri Laedri Ortaklığı Genel Müdürlüğünde kategorik mevcut Yönetim Kurulu Üyeliğine Mutlu Belletici atandı. Beyaz Zehir Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünde bariz kâin Şark Akdeniz Mıntıka Müdürlüğüne Ümit Kültürlü, Ölçülü Anadolu 3. Kesim Müdürlüğüne Mukavemetli Endişe getirildi. Güneydoğu Anadolu Projesi Nahiye Kalkınma İdaresi Başkanlığına Hasan Maral getirildi. Türk Patent ve Bellik Kurumu Başkanlığına ve Umumi Heyet Başkanlığına kurumun Başkan Yardımcısı Cemil Başpınar atandı. Orman Umumi Müdürlüğü Genel Müdür yardımcıları Hayati Mutlak ve Mustafa Özkaya ile İstanbul Orman Havza Müdürü Recep Ateş ve Sazak Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman görevden alındı. Büyüklük Su İşleri Umumi Müdürlüğü Umum Müdür yardımcıları Kaya Kader ve Şadiye Sarp ile IX. Toprak Müdürü Mahmut Dündar, XIII. Nahiye Müdürü Hayrullah Ateşli ve XX. Kesim Müdürü Sadullah Muhip görevden alındı. Kerem Su İşleri Genel Müdürlüğünde zahir bulunan Umum Müdür yardımcılıklarına Abdullah Firez, Mehmet Akif Balta ve V. Mıntıka Müdürü Murat Kahraman atandı. Ekincilik İşletmeleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür yardımcıları Mehabetli Osman Kıyıcı, Sait Kocabey ve Ertuğrul Anbar görevden makbuz. Arazi Mahsulleri Ofisi Umumi Müdürlüğünde vazıh kâin Yönetim Kurulu üyeliklerine Mustafa Alpaslan ve Nebi Çelik atandı.Share: