Cumhurbaşkanı Kararıyla 11 İlde Bazı Alanlar Orman Sınırları Dışına Çıkartıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kararıyla Balıkesir, Kütahya, Bingöl, Bolu, Çorum, İzmir, Kastamonu, Rize, Sinop, Mersin Ağacı ve Karabük’te gâh alanlar orman sınırları dışına çıkartıldı.

Cumhur Reisi Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara bakarak, 11 ilde, Balıkesir, Kütahya, Bingöl, Bolu, Çorum, İzmir, Kastamonu, Rize, Sinop, Sazak ve Karabük’ün ara sıra ilçelerinde krokileri ile sınır ve koordinatları gösterilen alanların orman sınırları dışına çıkartıldı.

Kararda, orman sınırları dışına çıkartılan alanların iki katından birkaç olmamak amacıyla devletin hâkimiyet ve tasarrufu altında yahut Hazine’nin hususi mülkiyetinde kâin taşınmazlardan, Mekân, Kentçilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) eliyle Orman Umumi Müdürlüğüne orman bina etmek üzere tahsis yapılacağı belirtildi.

Share: