Diyarbakır’da “Gerekçeli Değişmeyen ile Özgürlük ve Düzenlilik Hakkı Toplantısı” yapıldı

Türkiye Türe Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir, “Hedefimiz hukuka ve adam haklarına merbut yansız, mutlak, hür vicdanıyla değişmeyen veren, çığır etik bilimi ilkelerini benimseyen toplumun hak ihtiyacına karşılık verebilecek nitelikte bilgili ve savcılar yetiştirmektir.” dedi.

Diyarbakır’de, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi yoluyla finans desteği, Adalet Bakanlığı Ukubet İşleri Genel Müdürlüğü koordinesinde, “Ceza Adalet Sisteminin Güçlendirilmesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi İhlallerinin Önlenmesi İçin Hüküm Mensuplarının Kapasitesinin Artırılması” projesi kapsamında “Gerekçeli Değişmeyen ile Özgürlük ve Güvenlik Hakkı Toplantısı” gerçekleştirildi.

Bir otelde başlayan ve 2 zaman sürecek toplantıda bir enformasyon özne Türkiye Hak Akademisi Başkanı Özdemir, bilgili ile savcı eğitiminin adaletin ve yargının kaderini değiştirecek derecede cesim olduğunu söyledi.

Uygulamaya dair ve interaktif eğitim bilimi modelinin akademinin terbiye faaliyetlerinin temelini teşekkül ettiğini nâkil Özdemir, şunları belirtti:

“Adaylıkla başlayan akıcı ve sürdürülebilir nitelikli eğitim bilimi hedefimiz kapsamında akademide namzet yetişek süreci bitmeme fail 698 bilgili ve müddeiumumi adayı bulunmaktadır. Bu namzet eğitimlerinde kullanılacak 40 öğüt kitabından 30’u tamamlanmıştır. Bu kitaplar derslerin etkileşimli yöntemlerle işlenmesi ve eğiticiler arasında yeknesaklığın sağlanması açısından mefret tıpkı asıl oluşturmuştur. Bu sene proje ve sempozyumlar kapsamında planlı eğitimlerle bütün 13 bin 489 hakim ve savcıya müteveccih çığır içi terbiye faaliyetleri düzenlenmiştir. Yeniden hizmet içi eğitim ve uluslararası eğitim programları ile toplanmış 2 bin 189 delege ile eğitimler düzenlenmiştir.”

Özdemir, akademi olarak ölçülü terbiye faaliyetlerinde Avrupa Konseyi ile teşrikimesai içerisinde düzenlenen projelerin balaban katkısı olduğunu anlattı.

Özdemir, şöyle devam etti:

“Geldiğimiz aşamada projede birçok kapsamlı çalışmayı tamamlamış bulunuyoruz. Ukubet Hukuku alanında bu yıl 750 hakim ve savcıya yönelik 7 iz içi yetişek programı gerçekleştirdik. Proje tamamlandığında toplam 1500 bilgili ve savcının eğitimi de tamam olacaktır. Hedefimiz hukuka ve eş haklarına vabeste nötr, mutlak, müstakil vicdanıyla değişmeyen veren, meslek etik bilimi ilkelerini hazımlı toplumun hak ihtiyacına karşılık verebilecek nitelikte hakim ve savcılar yetiştirmektir.”

Programa çevrimiçi katılan Avrupa Konseyi Ankara Izlence Ofisi Başkan Vekili Bulak Başpınar, “Avrupa Konseyi için âdem hakları standartlarının hem hürriyet ve güvenlik hakkı hem de ukubet hukukunda gerekçeli değişmeyen eğitim modüllerine entegre edilmesi özellikle önemlidir. İyi gerekçelendirilmiş kararlar, güç özgürlüğü ve güvenliği hakkının güvence altına alınması itibarıyla iri ehemmiyet taşımaktadır. Bu durum ayrımsız zamanda yargılamaların adaletli olması açısından birlikte çokça önemlidir ve kamuoyunun yargıya olan güvenini arttırır.” ifadelerini kullandı.

Toplantıya, Elazığ, Mardin, Batman, Siirt, Bingöl ve Şırnak’tan bilgili ve savcılar katıldı.

Share: