Enerjide acele kamulaştırma kararları

Türkiye’nin muhtelif illerinde yapılacak erke ve eroin projeleri amacıyla kâh taşınmazlar acele kamulaştırılacak.

Konuya ait Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna bakarak, Konya Beyşehir Gaz Boru Yolu Projesi’nin gerçekleştirilmesi üzere bu hattın güzergahına isabet fail emlak ile söz konusu proje kapsamında inşa edilecek çakılı tesisler, erişim yolları, erke aktarım hatları, katodik siper hatları ve artı uç yataklarının yapımı için ihtiyaç mahsus yurt, mülkiyet şeklinde ya üstelik daimi/geçici metanet hakkı kurulmak vasıtasıyla Boru Hatları ile Petrol Transfer NAN Genel Müdürlüğü tarafından tez kamulaştırma edilecek.

Mersin’de yapı edilecek Akyel-2 Rüzgar Enerjisi Santrali’nin yapımı amacıyla ara sıra emlak, tapuda Kaynak yerine tescil edilmek üzere Enerji Piyasası Aranjman Kurumu tarafından çabuk kamulaştırılacak.

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Yozgat’ın Sorgun ilçesi sınırlarında kâin S: 1079 numaralı 4’üncü grup maden (linyit) pres ruhsatlı sahada, ruhsata konu eroin üretimine bitmeme edilebilmesi üzere gerekseme mahsus taşınmazları acele istimlak edecek.

Türkiye Hareketlilik İletim AŞ Genel Müdürlüğüne ilişik “154 kV Akçakale Transformatör Merkezi Projesi” ve “154 kV Harran Dönüştürücü Merkezi Projesi” kapsamında kâh emlak söz konusu umum müdürlük eliyle tez kamulaştırılacak.

Share: