Eş ve Içtimai Hizmetler Bakanı Acılı Edirne’de açılışlar gerçekleştirdi

Familya ve Toplumsal Hizmetler Bakanı Yoğunluk Acılı, “Türkiye Ev Bindi Programımız kapsamında 15 milyar liralık bütçeyle 4 milyon hanemize ulaşmayı hedefliyoruz. Bu 4 milyon haneye 12 kamer süresince hanelerin gelir durumuna bakarak aylık 450 lira ila 600 lira beyninde mütebeddil miktarlarda bindi olacağız.” dedi.

Edirne Valiliğini ve AK Öğür İl Başkanlığını ziyaret eden Bakan Kederli, Şehit Mustafa Tezgider Toplumsal El Birliği Merkezine geldi.

Izdıraplı, yapımı tamamlanan Martir Mustafa Tezgider Içtimai Dayanışma Merkezinin (SODAM) açılışında yaptığı konuşmada, Nezaret namına sosyal refahın adaletli paylaşımı üzere çalıştıklarını söyledi.

Içtimai müzaheret anlayışını herif odaklı, hak kâmilen, sosyal adalete ehemmiyet veren, bireyi, aileyi ve içtimai dayanışmayı güçlendiren bire bir bakışla oluşturduklarını tamlayan Kederli şöyle bitmeme etti:

“Hizmetlerimizi birlik toplum kesimleri beyninde atılganlık ve temas yapı edecek şekilde oluşturmaya çalışıyoruz. Içtimai yardımları çabucak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızla sınırlamıyoruz. Bizim ana arzuladığımız cümle vatandaşlarımızın yeryüzü yüksek maltalık standartları ile hayatlarını idame ettirmelerini uydurmak. Bu nedenle toplumun umum kesimlerinin refahı paylaşarak birbirine yaklaşmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Slayt ve adalet hepten toplumsal yardımlarımızla içtimai adaletin, huzurun ve güvenliğin tesisi üzere çabalıyoruz. Bu tatlılıkla çalışmalarımızı özgün modellerle adalet sahibi umum vatandaşlarımızı kapsayacak şekilde bütünleşik arkaç getirdik.”

Nazır Yanık, 49 başlıktaki sosyal yardım programında ünite tutarlarını balaban ölçüde artırdıklarını rapor etti.

DOĞRU Tümen’nin iktidara geldiği döneme kıyasla artışın yüzdelik 91 olduğunu dile getiren Vekil Yanık, “Eskinin temenni odaklı bakım anlayışını bildirme odaklı anlayışa çevirdik ve içtimai bakım anlamında dahi esasen tıpkı iz açmış olduk. Arz odaklı toplumsal hizmet anlayışı nedir onu az buçuk ayırmak istiyorum. Çünkü burada SODAM açmamızın sebebi de esasen temelde yer odaklı içtimai hizmet anlayışına geçmemize dayanıyor.” diye konuştu.

Eskiden vatandaşların husus konu dolaşıp ihtiyacını yolmak amacıyla alım ve kuruluşlardan talepte bulunduğunu anlatan Üzüntülü sosyal bakım mantığının kökten değiştiğini dile getirdi.

Acılı, gerekseme sahibi vatandaşların ihtiyaçlarının tayin edilip ilgilendiren kurumlara yönlendirildiğini rapor ederek şunları kaydetti:

“Bundan Sonra desteğe ihtiyacı olan vatandaşımız, başlık konu dolaşıp derdine merhem bakmak zorunda kalmıyor. Bizler evre basamak gezerek kimin hangi derdi varsa, kimin hangi ihtiyacı varsa bunu bulup tespit ediyoruz. Akla Yatkın bakım modellerimizle üstelik o kişileri destekliyoruz. Hizmet götürdüğümüz hanelerde hoppadak maddesel arkalama değil, psikososyal destekler, teşvikler, nöbet göstermeler, terbiye ve iyileştirme faaliyetleri sağlıyoruz. Çocuğunu askere gönderen ailelere birlikte bindi oluyoruz, evinde yaşlısı olanlara birlikte. Çocukların eğitimlerine bindi olmakla alay malay sakıncasız keyif hizmeti almalarını da sağlıyoruz.”

Ulusal Derece Ziyareti Programı

Genişlik odaklı toplumsal müzaheret ve sosyal hizmet anlayışıyla ilgilendiren bilgiler veren Üzüntülü konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Vekillik olarak başlattığımız Millî Basamak Ziyareti Programı ile düzenli yahut süreli müzaheret programlarından faydalanan vatandaşlarımızın hanelerine, 4 kamer boyunca uyumlu ziyaretler gerçekleştireceğiz. İhtiyaçlarını durumunda tayin edeceğiz ailelerimizin durumlarına makul modellerden faydalanmalarını sağlayacağız. Türkiye Ev Destek Programı’mız kapsamında 15 milyar lira bütçeyle 4 milyon hanemize ulaşmayı hedefliyoruz. Bu 4 milyon haneye 12 kamer boyunca hanelerin gelir durumuna bakarak mahiye 450 teklik ila 600 teklik arasında mütebeddil miktarlarda destek olacağız. Gaz Istihlak Desteği programımızla gine 4 milyon hanemizi 3 milyar liralık bütçe ile desteklemeyi hedefliyoruz. Dokuz Canlı güzeşte kış şartlarından vatandaşlarımızı bölgenin iklim şartlarına göre maksimum derecede korumayı hedefliyoruz.

Evlerin neşesi yoz çocuklarımız için dahi yetişek desteklerinde bulunuyoruz. 500 milyon liralık bütçeyle anaokuluna ya üstelik asıl sınıfına gidecek 1 milyon çocuğumuza destek olacağız. Içtimai yardımlardan yararlanan ailelerimizin 3-5 gözyaşı aralığındaki çocuklarını anaokuluna yahut anne sınıfına kaydettirmeleri halinde, velilerimizin yerine giderleri Milli Eğitim Bilimi Bakanlığına doğrudan tığ ödüyoruz.”

Çokluk Yanık, sağlanan hizmetlerin ve desteklerin kamu dünyadan hoşlanma gördüğünü ve alçalma edildiğini, gittiği arsıulusal toplantılarda bereketli uygulama örneklerini paylaştıklarını belirtti.

Vekil Üzüntülü, bugün açılışını yapılan Sosyal Dayanışma Merkezinin özel tıpkısı önemi olduğunu, “Hikâyeleme Vatandaşlara Müteveccih Strateji Belgesi” kapsamında hayata geçirilen bu merkezlerde Anlatı vatandaşlar amacıyla hususi programlar hazırlandığını ve uygulandığını ifade etti.

“Hikâyeleme vatandaşlarımızın zatî ve mesleksel gelişimlerine katkı sağlamayı amaçlıyoruz” diyen Yanık şu ifadeleri kullandı:

“Bu merkezlerimizde Anlatı dostlarımız için psikososyal ve sosyokültürel desteklerde bulunuyoruz. Mesleki ve ferdî aksiyon konularında kurs ve eğitimler düzenliyoruz. Patika Edindirme Kursları ve Sertifikalı Eğitim Programları ile bilcümle vatandaşlarımızın olduğu üzere Hikâye vatandaşlarımızın üstelik sosyoekonomik adına güçlenmelerini destekliyoruz. Eğitimlerimizi patika edinmeye müteveccih ve istihdama katılmayı kolaylaştırıcı tıpkısı bakışla uyguluyoruz. Kuaförlük, terzilik, aşçılık, okuma-çeper, halı dokumacılığı kabil kurslarımız bunlardan bazıları. Kursların bitiminde katılımcılara Milli Eğitim Bilimi Bakanlığı onaylı sertifikalar veriyoruz. Bu projelere bugüne büyüklüğünde büyüklük genelinde bütün 69 milyon teklik soy tahsis ettik. Harcanan temas kuruşla Anlatı vatandaşlarımızın hayat dolu efrat haline geldiklerine şahit olduk.”

Kederli, SODAM projelerinin 2014 yılında beri yürütüldüğünü 2022 itibarıyla 18 el ve 16 ilçede toplanmış 42 SODAM projesinin devam ettiğini aktararak “SODAM projeleri ile bugüne kadar toplam 330 bin Hikâye vatandaşımıza ulaştık.” dedi.

Edirne’dahi 5 SODAM projesinin bitmeme ettiğini anlatım eden Nazır Kederli konuşmasını şöyle tamamladı:

“Burada size kullanılmamış benzeri erim elan duyuracağım. Şehidimiz Mustafa Tezgider kardeşimizin adını bu Sosyal Tesanüt Merkezimizde yaşatacağız. Bu merkezden destek düzlük çocuklarımız, ismi düşkünlük ettiklerinde karşılarında vatanı üzere canını feda etmiş bir kahramanın portresi çıkacak. İnşallah yeni açacağımız, burada sizinle müjdesini paylaşmak istediğim 1996 yılında martir verdiğimiz Özer Camcı adına yıpranmamış bire bir SODAM henüz açacağız. Buralardan hizmet kayran çocuklarımız şehitlerimizin manevi hatırası içerisinde gelecekte vatanına milletine faydalı efrat namına yetişecekler. Özer Camcı SODAM’ımızın şimdiden Edirne’mize alımlı çalımlı olmasını diliyorum. bundan sonra da ihtiyaçlar doğrultusunda Tahkiye vatandaşlarımızın yoğunlukla yaşadıkları yerlerde SODAM’ların yaygınlaştırılmasına devam edeceğiz. 2023 yılında ülkemizde SODAM sayısını 55’e çıkarmayı hedefliyoruz. Bu merkezlerle çıktı Tahkiye vatandaşımıza istedikleri hizmetleri istedikleri şekliyle vermeyi amaçlıyoruz.”

“Kadınlar kooperatifler sebebiyle zat iş fırsatlarını yaratabiliyor”

Bakan Yanık, henüz sonradan Karaağaç Sosyal Hayat Merkezinin açım programına katıldı.

Acılı, burada yaptığı konuşmada, eş istihdamı ve girişimciliğini henüz verimli arkaç bildirmek üzere yapılan yetişek programlarının balaban rabıt gördüğünü ifade etti.

Kadınların hesaplı hayata katılımlarını destekleyen mekanizmalar hakkında farkındalığın arttırılması için finansal okuryazarlık ve kadınların ekonomik güçlenmesi seminerlerinin bitmeme ettiğini tamlayan Üzüntülü, “Berenarı güzel sonuçlar aldığımızı sizinle tutmak istiyorum. Bu kapsamda 81 ilde oylumlu etkinliklere imza attık. 215 etkinlikle kestirmece 743 bin kişiye ulaştık. Seminerlerimizle onlara ulama sağlamaya bitmeme ediyoruz.” diye konuştu.

Türkiye’nin Mühendis Kızları Projesi ve Geleceğini Kuran Güre Kadınlar Projesi ile yeni bire bir kulvar açtıklarını anlatan Üzüntülü şöyle devam etti:

“Bu iki projemizle alelhusus zinde kadınlara heybetli imkanlar sunuyoruz. Bunun yanında kadının güçlenmesi çalışmalarımız kapsamında Anadolu’da Cömertlik kültürünün ve Baciyan-i Rum’un günümüze adapte boş olan kooperatiflerle ilişik çalışmalarımıza ayrı ayrımsız önem, ayrı bire bir değer atfediyor. Kooperatifler halkımızın imece usulü diye ifade ettiği uygulamanın esasta elan kaideli ve tüzel tıpkı kişiliğe kavuşmuş. Kooperatifler, yoksullukla mücadele, sürdürülebilir, sosyal ve kazançlı kalkınmayla istihdam politikalarında birlikte kebir bire bir açacak olarak değerlendirilmekte ve bakir benzeri durum kazanmaktadır. Kadınlar kooperatifler yardımıyla özlük hareket fırsatlarını yaratabiliyor. Kısım gücü avantajlarını kullanarak bireysel adına zorluklarla rahatlıkla baş edebiliyorlar. Familya içi istihdama ulama sağlıyor.”

Izdıraplı, kooperatiflerin kurulmasına ulama sunmaya devam ettiklerini dile getirdi.

Kadınların eğitimden sağlığa, girişimcilikten istihdama kadar bir nice konuda bilgilenmesi, mütenevvi imkanlardan yararlanmalarını sağlamayı amaçladıklarını vurgulayan Üzüntülü, “Nüfusun yarısını oluşturan kadınlarımız kazançlı hayatta kalkınma üzere elan aşkın vadi almalıdır. Karı ve toplumsal yapımızda kadınlarımıza verdiğimiz seçkin destek bizleri çokça elan canlı kılıyor. Planladığımız tekmil çalışmaları başarıyla mahvetmek ve kadınların kazançlı yaşamda daha aşkın caka almasını temin etmek bunun üzere kamu, hür teşebbüs, sivil toplum kuruluşları ve ilgilendiren tamam taraflarla koordinasyon içerisinde işlemek bizim amacıyla koskocaman. Bunu süfli önemsiyoruz.” ifadeni kullandı.

Konuşmaların ardından Nazır Izdıraplı, Valisi H. Kürşat Kırbıyık, TBMM Kadın Koca Vesile Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve DÜRÜST Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, YANLIŞSIZ Parti İl Başkanı Belgin İba, Ocak ve Toplumsal Hizmetler İl Müdürü Âlim Özbaş, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Eski, Edirne Kent Gönüllüleri Vakfı Başkanı Ihtilaf Bali, Ilbay Kırbıyık’ın eşi Heves Kırbıyık ve kadınların katılımıyla merkezin açılışı gerçekleştirildi.Share: