Fenomenlere alacak istisnası: Teferruat anlaşılan oldu!

Rehbere göre, vakit kaybetmeden ayrımsız içtimai iletişim araçları platformu üzerinden 15 bin muhteva üreticisinin 5 bilyon liraya andıran gelir elde ettiği hesaplandı. Toplumsal iletişim araçları üzerinden paylaşım yaparak gelir elde edenler 880 bin lirayı aşmayan kazançlarda yüzde 15 stopaj ödeyecek. İstisna kapsamındaki cerrahi müdahale zımnında elde edilen kazançlar üzere yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmeyecek.

Sabah’taki habere göre; fenomenlerin bu istisnadan yararlanması amacıyla Türkiye’de kurulu bankalarda hesap açması gerekiyor. İnternet platformu üzerinden elde edilen reklam, abonelik, sponsorluk geliri, dirimlik vergisinden ayrıklık olacak. İstisnadan yararlananlar bambaşka ticari faaliyette bulunuyorsa ayrı ayrı hesap açacak.

İSTİSNA UYGULAMASINDA MÜKELLEFLERİN TAM YAHUT ANCAK YÜKÜMLÜ OLMALARININ BİR ÖNEMİ BULUNMUYOR

İstisnadan, toplumsal sağlayıcılar üzerinden kip, kaynak, curcunalı, video kabil içerikler paylaşan içtimai içerik üreticisi kök kişilerle aptal telefon, tablet kadar oynak cihazlar amacıyla uygulama geliştiren kök şahıslar yararlanabiliyor. İstisna uygulanmasında mükelleflerin bütün veya mahdut yükümlü olmalarının benzeri önemi bulunmuyor.

İkametgâhın bulunduğu yerdeki idrak dairesine arzuhâl ile başvurularak ayrıklık belgesi alınabiliyor. İstisna kapsamında cıvıltı dolayısıyla fücceten çok hesap açılabiliyor. Bankalar, nakil tarihi itibarıyla dirimlik vergisi kesintisi yapacak.

İstisna şartlarını ihlal edenler elde edilen kazançların tamamı amacıyla almanak gelir vergisi beyannamesi verecek. Bu hesaplara döviz cinsinden bedellerin yatırılması yerinde, hesaba yatırılan döviz bedellerinin aktarım tarihindeki düzem (prosedür tarihindeki döviz alış kuru) Türk lirası karşılıkları dikkate kırılmak suretiyle boşluk matrahı belirleme edilecek.

SEÇKIN BİR YIL İÇİN AYRI AYRI DEĞERLENDİRİLECEK

Tıpkı takvim yılında elde edilen hasılatın yasada öngörülen tutarı aşması yerinde dahi bankalarca hesaba dökme tutarlar üzerinden kesinti yapılmaya devam edilecek. İstisna uygulamasında tarifenin 4. gelir diliminde meydan düzlük tutarın (Bu yıl için 880 bin teklik) aşılıp aşılmadığı, takvim yılı sonu itibariyle beher yıl amacıyla değişik değerlendirecek.

YOUTUBE’DA UYGULAMA FARKLI İŞLEYECEK

Youtube aynı platformlar üzerinden yapıt yaparak nişane yahut hizmeti alarak çıkar elde edenler üzere uygulama değişik işleyecek. Tahsilatta mergup dünyalık yahut hizmetin öğrenim tarihindeki rayiç değer gelirin elde edildiği ay zarfında banka namına aktarılacak.

Gelir ayın sonuç 7 haset zarfında elde edilmesi durumunda ise takip eden kamer içinde rayiç fiyat bankaya yatırılacak. İstisna kapsamındaki muhteva üreticileri defter tutmayacak. Fakat yan faaliyette bulunup vergi elde edenlerin defter tutması mecburi olacak.

Yıpranmamış Zelanda’bile kucak ve sığırların gaz çıkarmasına vergi uygulaması

 

Rusya, buğday ihracatına muteber vergiyi yükseltiyor

 

Arjantin’den “alışılmamış fayda vergisi” önerisi

 

Algı avantajını gören fonlara koştu

 

Share: