Ilımlı Vadeli Izlence Yayınlandı. Programa Göre Türkiye, Biricik Haneli Enflasyonu Fakat 2025’te Görecek

Hazne ve Maliye Bakanlığı aracılığıyla hazırlanan ve 2023-2025 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Izlence’a (OVP) göre; TÜİK verileriyle şu anda yüzdelik 79,6 olan şişkinlik, yıl böylecene yüzde 65’e düşecek. Şişkinlik, 2023 yılında yüzde 40,1’lik azalışla yüzdelik 24,9’a gerileyecek. Türkiye, yegâne haneli enflasyonu, yüzde 9,9’luk kıyasla 2025 yılında görecek. İşsizlik oranının bu yılın böylelikle yüzde 10,8 adına beklendiği belirtilen OVP’dahi, “Izlence dönemi boyunca, istihdamın almanak ortalama 890 bin hayat artması ve işgücüne paydaşlık oranlarında öngörülen artışa karşın başıboşluk oranının aşamalı namına gerileyerek 2025 yılında yüzdelik 9,6 seviyesinde gerçekleşmesi anlayış edilmektedir” denildi. Programda, düzey korumalı tevdiat (KKM) hesaplarında biriken paranın ise 1,3 trilyon teklik olduğu açıklandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın gelecek üç yıla yönelik hazırladığı OVP’nin onaylanmasına ilişik Reisicumhur Kararı, bugün Resmi Gazete’nin tekrarlı sayısında yayınlandı. Programda, Türkiye ekonomisinin 2022 yılında yüzde 5 büyüyeceği tahmin edilerek, “Öncü göstergeler dikkate alındığında, 2022 yılının ikinci yarısında, ensiz içi talepte ve ihracatta tıpkı miktar ivme kaybı beklenmesine rağmen, turizmdeki deli dolu görünümün birlikte etkisiyle yılın tamamında, OVP (2022-2024) tahmini ile eğlenceli adına Türkiye ekonomisinin yüzde 5 oranında, kararlı benzeri iç ve aut talepte kompozisyonu çevresinde büyümesi beklenmektedir” denildi.

OVP’üstelik, başıboşluk oranının bu yılın böylelikle yüzde 10,8 olacağı tahmininde bulunulurken gelecek yıl hesaplı faaliyette kıvrak davranış olacağı ve işgücü piyasasına yönelik yapısal inkılap adımlarının hayata geçmesiyle gelişigüzel istihdamın de artmasının beklendiği belirtildi.

ENFLASYONUN YIL BÖYLELIKLE YÜZDE 65 OLMASI BEKLENİYOR

OVP’birlikte, TÜİK’in açıkladığı verilere göre şu anda yüzdelik 79,6 olan enflasyonun sene böylece yüzde 65’e düşmesinin beklendiği kaydedildi bu öngörünün gerekçesi şöyle açıklandı:

“2022 yılının idraksiz kalanında, değer istikrarı ve mali istikrara yönelik makbul önlemlerin yansımaları, özellikle azık fiyatları başlamak amacıyla baz etkisinin devreye girmesi ve seviye gelişmelerinin birikimli etkisindeki zayıflamayla birlikte TÜFE yıllık artış oranının yıl böylece yüzde 65 seviyesine gerilemesi öngörülmektedir.”

OVP’dahi, akan açığın başka arınmış ancak içi hasılaya (GSYH) oranının yüzdelik 5,9 olmasının beklendiği aktarılarak, “2022 yılının genelinde cari işlemler açığının GSYH’ye oranının yüzde 5,9 seviyesinde gerçekleşmesi, enerji aut cari amal dengesinin ise GSYH’ye nazaran yüzdelik 5 oranında fazla vermesi öngörülmektedir” denildi.

KKM’DE 1,3 TRİLYON TL BİRİKTİ

OVP’bile, Türkiye Ekonomi Modeli adı sunulan modelin çıktıları dahi anlatılarak şunlar belirtildi:

“Toplam KKM bakiyesi, 1 Eylül 2022 itibarıyla 1,3 trilyon TL’ye ulaşmıştır. KKM artarken döviz mevduat hesaplarında azalış meydana mevrut, sınırlı içi yerleşiklerin ecnebi mal mevduatı, yıl sonundaki 237 reaktif dolar seviyesinden, 26 Ağustos itibarıyla 212,7 milyar dolara gerilemiştir. Aynı dönemde yetersiz içi yerleşiklerin mevduatlarının dolarizasyon oranı, yüzdelik 62,7’den yüzdelik 53,1’e düşmüştür.”

OVP’bile, 2022 yılında bütçe açığının GSYH’ye oranının, 2022-2024 yıllarını havi OVP’da öngörülen yüzde 3,5’lik hedefe bakarak yüzde 0,1 puanlık iyileşme ile yüzde 3,4 oranında gerçekleşmesinin beklendiği açıklandı. OVP’dahi, 2022 yılında devletin bütün gelirinin, 2021 yılına bakarak GSYH’ye oranla 1,4 benek azalmasının ve devletin mecmu harcamalarının bile yüzdelik 0,8 artmasının beklendiği aktarılarak şunlar belirtildi:

“2022 yılı umumi cesamet vergi gelirlerinde, hele algı üzerinden alınan vergilerden kaynaklı olumlu bire bir takat sınırı beklenirken kazanç dışı gelir ve içtimai güvenlik prim tahsilatlarında düşüş öngörülmektedir. Bu çerçevede, GSYH’ye göre genel izzet açığının benzeri geçmiş yıla bakarak 0,6 artarak 3,2, umumi devlet faiz dışı açığının ise yüzde 0,7olarak gerçekleşmesi beklenmektedir.

2022 yılı kamu sektörü istikraz gereğinin GSYH’ye nazaran yüzdelik 6,4, DENIZ tanımlı umumi dalavere vecibe stokunun GSYH’ye oranının ise benzeri eski yıla bakarak 5,3 benek azalarak 36,7 olarak gerçekleşmesi beklenmektedir.”

OVP’da, makroekonomik garaz ve politikalar bile açıklandı. Buna bakarak; Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 5, 2023 yılında yüzde 5,5 ve 2024 yılında de yüzde 5,5 oranında büyümesi bekleniyor ve bu büyüme için teknolojik yatırımlar yapılacak. Ayrıca tahaccüm sağlanırken yeşil dönüşüme dönük adımlar de atılacak ve ‘2053 yılında başarısız emisyon’ hedefi doğrultusunda iklim değişikliği ile uğraş edilecek. Yeşil Tevhit Endüstri Bölgesi ve Yeşil Uran Bölgesi konfirmasyon sistemi tamamlanacak.

“İSTİHDAMDAKİ ARTIŞA KARŞIN İŞSİZLİK, 2025’TE YÜZDELIK 9,6 SEVİYESİNDE OLACAK”

OVP’ye bakarak; avarelik oranı 2023 yılına yüzde 10,4, 2024 yılında yüzdelik 9,9 ve 2025 yılında yüzde 9,6 olacak. OVP’birlikte, “Izlence dönemi boyunca istihdamın almanak sayı farkı 890 bin hayat artması ve işgücüne katılım oranlarındaki öngörülen artışa karşın, avarelik oranının kademeli yerine gerileyerek 2025 yılında yüzdelik 9,6 seviyesinde gerçekleşmesi hesap pusulası edilmektedir” denildi.

ENFLASYONDA BIR TANE KERTE FAKAT 2025’TE GÖRÜLECEK

OVP’ye bakarak; bu yılın böylece yüzdelik 65 olması beklenen enflasyon, 2023 yılında yüzdelik 24,9’a düşecek. Şişkinlik, 2024 yılında 13,8 ve 2025 yılında bile yüzde 9,9 olacak.

OVP’ye bakarak; kamu sektörü genel dengesinin, 2023 yılında GSYH’ye ihtişam yerine yüzdelik 4 celi vermesi bekleniyor. OVP’dahi, bu dengenin program böylelikle yüzdelik 1,1 seviyesine inmesi öngörülüyor. OVP’birlikte, 2023 yılının böylece GSYH’ye kerem alarak yüzdelik 2,2 olması öngörülen izlence tanımlı kamu kesimi açığının, çağ böylecene yüzdelik 0,5 fazlaya dönmesi tahmininde bulunuldu.

OVP’dahi, GSYH’ye göre 2023 yılı sonunda yüzde 3,5 olması öngörülen genel şevket açığının, program dönemi sonunda yüzde 1,4 seviyesinde gerçekleşeceği tahminine saha verildi. Merkezi yönetim bütçe açığının ise GSYH’ye kıyasla 2023 yılı böylecene 3,5, program dönemi böylelikle 1,5 adına gerçekleşeceği aritmetik edildi. Gene bu tahminlere bakarak; faiz dışı angarya, 2023 yılında yüzdelik 0,5 sarih verecek, izlence dönemi sonunda ise yüzde 1,3 fazlaya dönecek.

OVP’ye göre; merkezi yönetim bütçe giderlerinin GSYH’ye oranı, 2023 yılında yüzde 24, faiz hariç giderinin birlikte yüzdelik 20,9 olacağı hesap pusulası ediliyor. Tekrar merkezi idare bütçe gelirlerinin GSYH’ye oranının, 2023 yılında yüzde 20,4 ve idrak gelirlerinin da yüzdelik 17,2 olarak gerçekleşmesi öngörülüyor.Share: