Kalaba İdare Mahkemesi, Melet Irmağı’na Yapılan Balıkçı Barınağı İçin Yürütmeyi Tevkif Kararı Verdi

GENÇAĞA KARAFAZLI

Ordu İdare Mahkemesi, Kalabalık Büyükşehir Belediyesi’nin Melet Irmağı’na fethetmek istediği balıkçı barınağı amacıyla, “Telafisi benzer olmayan zararlar vereceği” gerekçesiyle yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Kalabalık Mekân Derneği’nin (ORÇEV) Ordu Büyükşehir Belediyesi marifetiyle cereyan etmek istenen Melet Balıkçı Barınağı için verilen “ÇED lazım değildir” kararının iptali istemiyle açtığı sevgili, Danıştay’dahi toplum örgütü lehine sonuçlanmıştı. Kalaba Büyükşehir Belediyesi barınak çalışmalarını sürdürürken ikinci öğün ÇED süreci başlatmıştı.

ORÇEV, Kalaba Büyükşehir Belediyesi’nin aldığı ÇED raporu amacıyla üstelik Cıvıl Cıvıl İdare Mahkemesi’ne baştan dava açtı. Kargaşa İdare Mahkemesi, “Telafisi gibi olmayan zararlar vereceği” gerekçesiyle projenin yürütmesini durdurdu.

“EKOLOJİK YAPIYI YÜKLENMEK İÇİN MÜCADELEMİZ BITMEME EDECEK”

ORÇEV Umumi Heyet aracılığıyla Kalabalık İdare Mahkemesi’nin yürütmeyi tevkif kararı konusunda bugün yapılan kayıtlı açıklamada şunlar kaydedildi:

“Ordu Yer Derneği olarak, ilimizin katıksız yapısını korumak, resmi kurumların ya bile hususi kuruluşların yaptıkları çalışmalarla yaşanabilir kent olmayı kırıcı girişimleri engel olmak, ekolojik yapıyı yüklenmek üzere çabamız sürüyor. Bu kapsamda Kargaşa Büyükşehir Belediyesi’nin alelhusus bahir dolgusu kapsamındaki umum çalışmalarının ekolojik dengeyi yok etmesi zımnında etki süreçleri Kalaba halkının lehine sonuçlandı.

“TELAFİSİ ÇETIN ZARARLARA AMIL OLACAK”

Deminden birlikte Melet Balıkçı Barınağı projesi için ikinci nöbet açılan davamız sonuçlanıyor. Aleniyet değişmeyen lehimize sonuçlandı ve Kargaşa İdare Mahkemesi, telafisi el zararlar vereceği gerekçesiyle çalışmanın durdurulması yönünde karar verdi. Yani yürütmeyi tevkif kararı verdi. Mümasil zamanda mahkemenin lehimize sonuçlanacağını umuyoruz. Kararın gerekçesi yerine de ‘Öte yandan, hukuka berrak uymaz olduğu tespit edilen sav konusu işlemin yürütülmeye devam edilmesi halinde proje faaliyetlerinin (nesir vb.) bitmeme ettirileceği ve bunun da çevresel ve ekonomik zararlara sebep olacağından, uygulaması halinde telafisi ciddi zararlar doğurabileceği bile açıktır. Açıklayan nedenlerle hukuka aykırılığı küşade olan ülkü konusu işlemin, uygulanması halinde telafisi aheste zararlar doğurabileceğinden 2577 dar Kanun’un 27. maddesi mucibince garanti alınmaksızın yürütmenin durdurulmasına, itiraz yolu bağlı başlamak için oybirliğiyle değişmez yerine karar verildi’ vurgusu yapılmaktadır. Bu karar dolayısıyla barınaktaki çalışmalar derhal durdurulmalıdır.”

Share: