Karı ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığından “Çocuk ve Zihayat Dostu Tezkere” Listesi

Sülale ve Içtimai Hizmetler Bakanlığı, ailelere rehberlik etmesi üzere elan önceki 0-6 yaş grubuna yönelik oluşturulan “Bala Dostu Betik” listesinin kapsamını, 0-18 gözyaşı grubuna göre baştan hazırladı.

Familya ve Içtimai Hizmetler Bakanı Kükremek Acılı, yaptığı yazılmış açıklamada, yavru dostu eserlerin desteklenmesi ve dokuncalı içeriklerle mücadele kapsamında Bakanlıkta hesaplı çalışmalara ilgilendiren bilgi verdi.

Ailelere delalet etmesi amacıyla Bakanlıkça henüz önce 0-6 gözyaşı grubuna yönelik oluşturulan “Çocuk Dostu Mektup” listesinin kapsamının 0-18 gözyaşı grubuna göre baştan hazırlandığını belirten Yanık, “Çocuklarımızın gözyaşı ve aksiyon düzeylerine bakarak belirlenen listedeki kitapları aileler güvenle çocuklarına okutabilir. Inceden Inceye incelediğimiz kitapların çocuklarımızın ve gençlerimizin gelişimine yardım sağlayacağına inanıyorum.” ifadelerini kullandı.

Yoğunluk Üzüntülü, ailelere ve gençlere delalet amacıyla Vekillik bünyesinde oluşturulan 19 kişilik Istimara Komisyonunda, bala gelişimci, ruh bilimsel müşavir, sarıklı, içtimai çalışmacı ve psikoloğun bulunduğunu belirtti.

Komisyonun referans edilecek kitapları titizce incelediğini aktaran Yanık, kitaplar incelenirken Ankara, İstanbul, Hacettepe, Gazi, Marmara, Atatürk, Akdeniz, Cumhuriyet ve Ondokuz Mayıs üniversitelerinin ruh bilimi, yavru edebiyatı, bala gelişimi, ekol öncesi eğitimi ve yavru ile ilgilendiren bölümleri ve araştırı, aplikasyon merkezlerinin görüşleri alınarak hazırlanan Kıymetlendirme Formu’nun anne alındığını anlattı.

Bakan Kederli, listedeki kitapların, cihanşümul aktöre kurallarına, milli ve manevi değerlere aykırı olup olmadığı, ırkçılığı teşvik eden düşmancasına ifade ve görseller kullanılıp kullanılmadığı, hız içerip içermediği, şiddeti hal olarak gösterip göstermediği, müstehcenlik ve tensel sömürme olup olmadığı, hırsızlık, dalavere irat, keder kortej irat kadar tutum modellerini özendirip özendirmediği kabilinden kriterlere göre civar elemeden geçirildiğinin altını çizdi.

Ön elemeden güzeşte kitapların de antrparantez Istimara Formu’ndaki fiziksel ve muhteva kriterlerine göre baştan incelendiğini bildiren Yanık, kapsamını genişlettikleri listedeki betik sayısını 472’den 1093’e çıkardıklarını bildirdi.

Türk ve dünya klasikleri listede

Değerlendirme Komisyonunun 0-18 yaş aralığı üzere güncelleyerek oluşturduğu 1093 kitabın bulunduğu liste, Bakanlığın https://www.aile.gov.tr/chgm/sayfalar/cocuk-dostu-tezkere-listesi/ adresinden paylaşıldı. Listede zımni, dilbilgisi ve fiziki özellikleri yönünden çocukların gözyaşı gruplarına seslenme eden, Türk ve dünya klasiklerinin da süresince bulunduğu ayrımlı bir nice türde tezkere yer alıyor.

Listedeki kitaplar arasında Lewis Carrol’un Alice Harikalar Diyarında, Tolstoy’un İnsan Ne ile Yaşar, Samed Behrengi’nin Bayağı Esmer Balık, Antoine birlikte Saint- Exupery’nin Kıytırık Prens, Jonh Steinbeck’in İnci, Roald Dahl’ın Charlie’nin Çikolata Fabrikası, Susanna Tamaro’nun Atla Bart, Hasan Aycın’ın 40 Hadis 40 Cızık, Muhabbet Ak’ın Gemici Dedem, Şermin Yaşar’ın Dedemin Bakkalı-Çırak eserleri üstelik meydan alıyor.

Share: