MHP’li Akçay’dan Ekincilik ve Orman Bakanı Kirişci ile Kaynak ve Maliye Bakanı Nebati’ye musahabe Açıklaması

MHP Ekip Başkanvekili ve Manisa Mebus Erkan Akçay, Tarım ve Orman Bakanı Birim Kirişci, Kaynak ve Maliye Bakanı Nureddin Bitkisel ile Yerey Mahsulleri Ofisi (TMO) Umumi Müdürü Ahmet Güldal’ı ülfet ederek üzüm üreticilerinin istek ve beklentilerini iletti.

AA muhabirine, ziyaretlerine ilgilendiren değerlendirmelerde bulunan Akçay, Türkiye’nin çekirdeksiz sıska üzüm üretimi ve ihracatında dünyada önce sırada saha aldığını, üretilen çekirdeksiz ark üzümün tahminî yüzdelik 85’inin ihraç edildiğini belirtti.

Manisa’de Çiftçi Araç Sistemi’ne kayıtlı 50 bin üzüm üreticisi bulunduğunu bildiren Akçay, sıska ve yaş üzüm işletmeleri ile gözyaşı ve salamura altın varak sektöründe çalışanlar, bağcılık sektöründe canlılık gösteren makine uran zirai tılsım ve basma bayileri, bağlarda çalışanlar ve muvasala sektörü karışma edildiğinde Manisa’de kestirmece 200 bin ailenin geçimini üzümden sağladığına dikkati çekti.

“Manisa üzere üzümün ailenin konvansiyon kaynağı, gençlerin çeyizi, öğrencilerin harçlığı, kumanya ve nafaka” anlamını taşıdığını vurgulayan Akçay, ziyaretlerinde Manisalı üzüm üreticilerinin, TMO’nun Manisa’de tam sayıda üzüm alımı ofisi açılmasına ilişkin talebini birlikte ilettiğini aktardı.

“Üzüm müdahale kurumu kurulmalı”

Akçay, bağcılığın geliştirilmesinin her şeyden önce elde edilen ürünün zihayat yahut meful kendisine çöz ve aut pazarlarda değerlendirilmesine sınırlanmış olduğuna bel ederek, çekirdeksiz üzümde arz talep dengesinin bozulmasının, üreticileri kıygın ettiğini söyledi.

Bu nedenle öncelikle üretim planlaması ve fiziksel planlama yapılması gerektiğini tabir fail Akçay, şöyle konuştu:

“Üzüm üretiminde oluşan yeryüzü fazlalıkları üzere alternatif tüketim imkanları geliştirilmeli. Çekirdeksiz ark üzüm arzının azaltılması üzere gözyaşı üzüm ihracatı geliştirilmeli. Lisanslı depoculuk sistemi kurulmalı ve ambarlama maliyeti desteklenmeli. Rekoltenin faziletkâr olduğu dönemlerde bedel düşüşlerinin önüne geçilmesi veya müktesep dış satım pazarlarının korunabilmesi üzere kalitenin bozulduğu yıllarda kullanılmak üzere, gereken miktarda ürünün piyasadan çekilip depolanması üzere bir stok kurumunun oluşturulması gerekiyor. Üzümün azade piyasada kaynak fiyatının oluşabilmesi amacıyla ruh borsaları oluşturulmalı evet dahi kâin borsalara işlerlik kazandırılmalı, ticaret borsaları tescil kurumu olmaktan kurtarılmalı.”

Rekolte adisyon ve tahmininin, tarım diyar müdürlükleri, çiftçiler, kültür odaları, Bağcılık Araştırı Enstitüsü, TMO, TARİŞ, tecim borsaları ve ihracatçılardan oluşacak tıpkı alt kurul yoluyla belirlenmesini öneren Akçay, oluşturulacak komisyonun üyeleri arasından “üzüm engelleme kurumu” kurularak denk dalgalanmalarının önlenmesini dilek etti.

Akçay, dış satım pazarlarının geliştirilmesi ve artırılması, ürünün rakiplik gücünün, bağırsak tüketimin artırılması ve yıpranmamış tüketim alanları yaratılması amacıyla “üzüm tanıtım grubu” oluşturulması gerektiğini dahi söyledi.

Share: