Süleyman Çelebi vefatının 600. yılında anıldı

Osmangazi Ahali Eğitim Bilimi Merkezi aracılığıyla, Süleyman Çelebi’nin vefatının 600. yılı dolaysıyla izlence düzenledi.

Vesiletü’n -Reha (Mevlid-i Şerif), yazarı Süleyman Çelebi’yi Muradiye Biçim Binasında yâd programına çokça sayıda kursiyer ve davetli katıldı.

Programın küşat konuşmasını fail çekicilik müdürü Mehmet Köse, “Süleyman Çelebi bu topraklarda yetişen, Peygamberimiz Hz. Muhammed’in sevgisini bildirme veciz ayrımsız şekilde gönüllere nakşeden aynı istem eridir. 2022 yılının, UNESCO 41. Genel Konuşma kararıyla ülkemizin önerisi Azerbaycan, Bosna Hersek, Gürcistan, Yıldız Makedonya, Romanya ile Ukrayna’nın desteğiyle Süleyman Çelebi’nin Vefatının 600. Sene Dönümü olarak yâd ve kutlama programına münfail olması mutluluk vericidir.” ifadelerini kullandı.

Mehmet Köse, Süleyman Çelebi’nin, 1409 yılında kaleme aldığı Mevlid-i Kutsi eserinde işlediği konuları, ayet ve hadislerle diplomatça desteklemesinden anlaşılmakta olduğunu vurgulayarak, “Süleyman Çelebi’nin Mevlid-i Mübarek’i 1409 yılında Bursa’da kaleme almış, nazik aynı aşkla Hz. Peygamber’in sevgisini terennüm edecek ve onun hayatının bazı bölümlerini içine alacak şekilde geliştirerek eserini tamamlamıştır.” diyerek konuştu.

Sade bire bir Türkçe ile yazılmış olan eserde, düşün, vukuf ve duyguların çokça sanatkarane ayrımsız üslüpla anlatıldığını belirten Köse, Süleyman Çelebi’nin ifadelerine, dini heyecanına bağlı olarak gelişip zenginleşmiş ve ona dönemin çizgisini aşan şahsi ve sanatlı hususi aynı üslüp kazandırdığını aktardı.

Programa katılan kursiyer ve davetlilere Mevlid şerbeti ağırlama edildi.

Share: