Terbiye-İş Umumi Başkanı Özbay’dan ‘Çocuk ve Gailesiz Dostu Kitap’ Listesine Aksülamel: “Soyut Beyin Kabiliyetinin Eksiksiz Gelişmediği Çağdaki Yavrularımıza…

MERVE BÜZÜK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın iş haset güncellediği ‘Çocuk ve Genç Dostu Kitap’ listesinde haddinden fazla sayıda dini muhtevalı tezkere olduğu ortaya çıktı. Eğitim Bilimi-İş Umumi Başkanı Hamle Özbay, listedeki kitapların balaban çoğunluğunun dini muhtevalı olmasına tepki gösterdi. Özbay, “Soyut kanı kabiliyetinin henüz mecmu gelişmediği çağdaki yavrularımıza anlayamayacağı ve dolayısıyla onlarda titreyiş yaratması beklenen dini kavramları dayatmak, dolgun pedagoji cinayetidir. ‘Ağaç yaşken eğilir’ mantığıyla gericilik için kolları sıvayanlar bilsinler ki minik fidanlarımızı kırmalarına cevaz etmeyeceğiz” dedi.

Aile ve Içtimai Hizmetler Bakanlığı, 28 Ağustos’ta, 0-6 gözyaşı arası çocuklara müteveccih hazırladığı tezkere listesini gençleri üstelik dahil ederek 0-18 hoşnutluk seslenme edecek şekilde güncellediğini duyurdu. Vekâlet, internet sitesinde, bin 93 kitaptan oluşan ‘Çocuk ve Gailesiz Dostu Kitap’ listesi yayınladı. Bakanlığın resmi sitesinde yer düzlük bilgiye bakarak Eş ve Sosyal Hizmetler Bakanı Kükremek Izdıraplı, çizelge hazırlanırken Bakanlık bünyesinde oluşturulan ve aralarında bala gelişimci, ruh bilimsel müşavir, hoca, sosyal çalışmacı ve psikologdan oluşan 19 kişilik Istimara Komisyonu’nun düzentileme yürüttüğünü duyurdu.

“KİTAPLAR, EVRENSEL AHLAK KURALLARINA AKLA YATKIN OLUP OLMADIĞI GİBİ KRİTERLERLE DOLAY ELEMEDEN GEÇTİ”

Vekil Acılı, kitapların “cihanşümul aktöre kurallarına ve milli-manevi değerlere aykırı olup olmadığı, ırkçılığı teşvik fail düşmancasına ifade ve görseller kullanılıp kullanılmadığı, gayret içerip içermediği, şiddeti hal yerine gösterip göstermediği, müstehcenlik ve cinsel istismar olup olmadığı; hırsızlık, dalavere irat, zehir bayram irat kabilinden tutum modellerini özendirip özendirmediği” kabil kriterlere göre dolay elemeden geçirildiğini belirtti. Ayrıca listedeki kitapların, Bakanlığa bağlı kuruluşlarda hizmet ve dulda altında olan kollar üzere oluşturulan kitaplıklarda dahi kayran aldığı kaydedildi.

Listedeki kitaplar, 0-2 yaş, 3-6 gözyaşı, 4 ve üst yaş, 6 ve cisim yaş, 7 ve üst gözyaşı, 8 ve üzeri gözyaşı, 9 ve eğin yaş, 6-9 gözyaşı, 6-10 gözyaşı, 10 ve vücut gözyaşı, 11 ve üzeri yaş grupları üzere kategorilere ayrıldı. Kitaplar arasında Türk ve acun klasiklerinin, öykü ve masalların yanında çokça sayıda dini içerik tezkere üstelik düz aldı.

Eğitim Bilimi-İş Genel Başkanı Etap Özbay, Karı ve Içtimai Politikalar Bakanlığı’nın ‘Çocuk ve Gailesiz Dostu Kitap’ listesindeki dini içerikli kitapları ANKA Bilgi Ajansı’na değerlendirdi. Listedeki kitapların hele 0-6 yaş arası çocukları terbiyevi kendisine münasebetsiz etkileyeceğine dikkati çekici Özbay, şunları söyledi:

“ÖZELLİKLE 0-6 YAŞ ARASINDAKİ DALLAR İÇİN ÖNERİLEN KİTAPLAR, ADETA BİR DİNİ KATALOG SEÇKİSİ NİTELİĞİNDE”

“Ev ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığı’nın yayımladığı bala ve güre dostu güvenilir kitaplar listesi, hangi yazık ki ancak Bakanlığın kendisi büyüklüğünde güvenilirdir. Listenin içeriği, Milli Eğitim Bakanlığı ile Eş Bakanlığı’nın çocuklarımıza gericilik ateşlemek konusunda adeta yarıştığını aynı öğün henüz göstermiştir. Çünkü listedeki bin 93 kitabın müziç aynı çoğunluğu dini içeriklidir. Hele 0-6 gözyaşı arasındaki torunlar amacıyla önerilen kitaplar, adeta bire bir dini kütüphane seçkisi niteliğindedir. Öyle ki bu listeye istinaden çocuğunuzun meyveleri tanıması amacıyla bire bir pusula seçecek olsanız ‘Rabbimi öğreniyorum/meyveler’ kitabını ahzetmek durumundasınız.

“HEYETİN, AHLAKTAN TAKKADAK DİNİ ANLADIĞI AÇIKÇA GÖRÜLÜYOR”

Yüksekokul ve pedagoji eğitimi almamış insanların gericilik konusunda sabıkalı yayınevlerinden çıkardığı çokça sayıda kitabın bu listede yerini bulduğunu görüyoruz. Listedeki bir nice yayınevine ve yazara FETÖ döneminden bilinen olduğumuz dahi aynı kaynak. Etmek ki o dönemki ‘amin’ diyen Al Başlıklı Kız, Allah’a şükreden Gepetto Mahirane kadar rezaletlerin yenilerinden çekinilmiyor. Listeye tetik baktığımızda, kitapları belirleyen heyetin, tez edilenin bilakis ‘cihanşümul aktöre’ kriterine tek bakmadığı, ahlaktan hoppadak dini anladığı kilitsiz küreksiz görülüyor.

“EĞİTİM-İŞ ADINA BU OYUNU GÖRÜYORUZ VE BİLİNSİN Kİ BOZACAĞIZ”

Bittabi alelhusus 0-6 gözyaşı grubu çocuklarımıza yönelik bu mürteci hamleler, bütünsellik içeriyor. Önceki Diyanet’in meslek öncesi eğitime sulanması, sonradan Milli Eğitim Şurası’nın şahsen bu gündemle toplanması, meslek öncesi kollar üzere Kuran kurslarının sayılarının artırılıp cami ziyaretlerinin sıklaştırılması gibi birçok mail gün hamlesi, dalavereli tıpkısı kuşatmanın unsurları. Yetişek-İş olarak, bu oyunu görüyoruz ve bilinsin ki bozacağız.

“GERİCİLİK İÇİN KOLLARI SIVAYANLAR BİLSİNLER Kİ MİNİK FİDANLARIMIZI KIRMALARINA IZIN ETMEYECEĞİZ”

Renkleri ancak göstererek, rakamları dahi fakat boncuklarla öğrettiğimiz, soyut us kabiliyetinin elan tam gelişmediği çağdaki yavrularımıza anlayamayacağı ve dolayısıyla onlarda titreyiş yaratması muhtemel dini kavramları empoze etmek, şişman pedagoji cinayetidir. ‘Ağaç yaşken eğilir’ mantığıyla irtica için kolları sıvayanlar bilsinler kim minik fidanlarımızı kırmalarına cevaz etmeyeceğiz. Yetişek-İş olarak altını çiziyoruz kim çocuklarımız, öğrencilerimiz bize Başöğretmen’imizin emanetidir. Onların arı dünyalarının birilerinin berbat düşleri yüzünden solmasına cevaz vermeyeceğiz.”Share: