TPAO, 2 meydan için petrol kontrol ruhsatı aldı

Türkiye Petrolleri Laedri Ortaklığına (TPAO) Gaziantep ve Mardin’deki 2 düz amacıyla petrol arama ruhsatı verildi.

Enerji ve Bittabi Kaynaklar Bakanlığı Beyaz Zehir ve Petrol İşleri Umumi Müdürlüğünün petrol hakkına müteallik kararları, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, TPAO’ya, Gaziantep’te 15 bin 409 hektarlık meydan ile Mardin’de 61 bin 497 hektarlık düz amacıyla 5 sene süreyle yer yağı taharri ruhsatı verildi.

Share: