TR82 Bölgesi Bölge Planı İl Çalıştayları tamamlandı

TR82 Bölgesi 2024-2028 Nahiye Planı tedarik çalışmalarını tay tay arabası Yıldız Rum Kalkınma Ajansı, Çankırı, Sinop ve Kastamonu, illerinde devlet çalıştaylarını tamamladı. Genel Yazman Dr. Serkan Tendürüst, Havza planı çalışmalarına başladıklarını belirterek, hazırlayacakları planın ati 5 almanak sürede Kastamonu, Çankırı ve Sinop illeri için kalkınma gayeli tıpkı nöbet haritası olacağını söyledi.

Sanayi ve Uygulayım Bilimi Bakanlığı, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen TR82 Bölgesi 2024-2028 Yılı Mıntıka Planı tedbir çalışmaları çerçevesinde Yıldız Küçük Asya Kalkınma Ajansı (KUZKA) vasıtasıyla 27 Haziran’üstelik Çankırı’üstelik, 29 Haziran’birlikte Sinop’ta yapılan toprak çalıştaylarının sonuncusu Kastamonu’de gerçekleştirildi.

TR82 Bölgesi Bölge Planı tedbir çalışmaları çerçevesinde Haziran ayında düzenlenmesi planlanan fakat yeğin afeti zımnında ertelenen Kastamonu Havza Planı İl Çalıştayı, bölgedeki kamu kesimi, hür teşebbüs ve sivil topluluk kuruluşlarının katılımıyla Ajansın Bakım Binasında yapıldı.

Katılımcı yaklaşımla düzenlenen icraat çerçevesinde oluşturulan 7 maharet (Konuşu Göstergeler, Rekabet Gücü ve Yatırım Ortamı, Nüfusun Genel Durumu ve Beşeri Sermaye, Toplumsal Kalkınma, Yaşam Kalitesi, Erişilebilirlik ve Enfrastrüktür, Natürel ve Tarihi Değerler, Kültür, Turizm, İklim Değişikliği ve Çevre – Kıyamet Riskleri ve Tarım ve Kırsal Kalkınma) masada aynı araya gelen katılımcılar, konularına ilişik fikirlerini ortaya koydu. Nahiye planına henüz çok görüşün yansımasını icat etmek üzere “Dış Paydaş Anketi” birlikte düzenleyen KUZKA, buradan gelecek fikirleri üstelik nahiye planına yansıtmayı hedefliyor.

“Yaptığımız çalıştay ile bulunan sorunlara hal önerileri getirmeyi planlıyoruz”

Kuzey Küçük Asya Bölgesi’ndeki bulunan sorunları ve bunlara çözüm önerilerinin getirileceği, bulunan potansiyelin kullanılabileceği bire bir bölge planının oluşturulması üzere hazırlık çalışmaları yürüttüklerini belirten KUZKA Genel Sekreteri Dr. Serkan Genç, “Zaman Kastamonu’da iklim çalıştayı gerçekleştiriyoruz. 7 pare tematik masada gurur ve kuruluşlarımızdan, sivil toplumdan, hususi sektörden katılan temsilcilerimiz ilişkin laf başlıkları çerçevesinde çözüm önerilerini, program ve proje önerilerini sunuyorlar. Nahiye planları planlama hiyerarşisi içerisinde kalkınma planından sonraları peş ölçekli ayrımsız çekim. Bu yıl yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesiyle Endüstri ve Teknoloji Bakanlığı vasıtasıyla hem lehçe gelişme millî stratejisi hem de mıntıka planları hazırlıkları gerçekleştiriliyor. Yerelde nahiye planlarının uygulaması tedbir çalışmaları kalkınma ajansları yoluyla yürütülüyor, Bakanlığımız de bu çalışmaları eş güdümlü ediyor. Üç ilimizde bile nahiye planıyla ilgili yaptığımız çalıştaylarımızın sonuncusunu bugün Kastamonu’de gerçekleştirdiğimiz çalıştay ile tamamlamış bulunuyoruz” diye konuştu.

Çalışmaların neticesinde yıl sonuna büyüklüğünde kesim planın taslağının oluşturulacağını belirten Umumi Kâtip Güre, “Esasen tıpkı devlet çalıştayı gerçekleştirerek burada yapılan çalışmaların akabinde sâdır konkre önerileri yine tıpkı istimara imkanımız olacak. Yapacağımız çalıştay akabinde da gelen öneriler doğrultusunda tasrif metninin revizelerini yaparak tamamlayacağız ve Sanayi ve Uygulayım Bilimi Bakanlığına da taslak metinleri ileteceğiz. 2023 yılının ortasında üstelik mıntıka planının Reisicumhur onayıyla yürürlüğe girmesi hedefleniyor. Tığ üstelik çalışmalarımızı bu takvime göre gerçekleştiriyoruz” dedi.

Bölge Planı ile 3 ilin kalkınma amaçlı nöbet haritası oluşturuluyor

Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerinin kalkınma gayeli bir defa haritası oluşturulduğunu anlatım eden Taze, “Bölge planları, bölgede bulunan illerin kâin potansiyelleri ile sorunlarının çözümüne müteveccih tıpkısı öğün haritası içeren, öncelikleri ve stratejileri, amaçları kemiksiz tıpkısı şekilde muayyen ve bunlar kesim gerçeklikleriyle ve bilimsel verilerle kanıta dayalı politikalar üretecek şekilde hazırlanmaktadır. Biz bile hazırladığımız mıntıka planıyla bu illerimizin önümüzdeki 5 yıllık dönemde odaklanacağı konuları ve öncelikleri belirlemiş olacağız. Bu mıntıka planıyla belirlenen amaçlar ve hedefler doğrultusunda üstelik lüzum kalkınma ajansı olarak bizler gerek de sair gelgel ve kuruluşlar çalışmalarını buna eğlenceli tıpkı şekilde gerçekleştiriyor olacaklar. Bu anlamda kesim planları önümüzdeki 5 yıla çırağ tutaç benzeri düzentileme olduğunu düşündüğümüzde berenarı yetişkin tıpkısı mücahede” ifadelerini kullandı.

“Mıntıka planı bölgenin potansiyelini elan enerjik kullanmamızı sağlayacak”

İdareciler adına üzerlerinde çalıştıkları konuların başarılı aynı şekilde uygulanabilmesi için reçetenin çokça sağlam olması gerektiğinin altını çizen Vali Avni Çakır ise, şöyle konuştu: “Bu birlikte haddinden fazla ongun planlama ile gerçekleşir. Çokça mebzul planlama bile sahada bu hisse senedi için başlangıç yoran, o bölgede canlı uzmanlık alanlarına giren konulara bilgili, çokça bol analiz eden insanların üretmiş olduğu politikalar ile gelişir. Sahada uygulayacağınız hangi kadar haddinden fazla olursa olsun, onlara uygulayacağı politikaları çok bol aktarmanız ve politikaların üstelik bölgeyle da çok ferah uyuşması geçişsiz. Türkiye’nin çok iyice aynı hafızası var ve çokça birinci sınıf büyümüş âdem gücü var. Bu adam gücümüzü, geçmişimizdeki tecrübemizi mevcut dünyadaki konjonktürü haddinden fazla dolgunca okuyarak, ülkemizin ve özelde dahi bölgelerimizin ihtiyaçları ve taleplerini, imkanlarını, potansiyelinin evirileceği aşamayı üstelik haddinden fazla ferah çözümleme ederek bunları birleştirerek planlamaya tabi tutarsak inşallah bizler dahi bundan sonraki süreçte şevket, budun yerine neler yapacağımızı bilen, bunun için hazırlıklarını, planlarını yapmış ululuk ve dirayetli namına yolumuza devam ederiz”

Kastamonu’nun seçkin alanda bünyesinde ağırbaşlı anlamda gizil bulunduran bire bir coğrafya olduğunu nâkil Vali Çakırdoğan, şunları kaydetti: “Bunu anlatırken eş keyifli benzeri şekilde konuşuyor çünkü rastgele konuda bahsedeceğimiz imkan ve yetenek var. Tarımdan hayvancılığa, sanayiden turizme, spordan sahile temas konuda bünyesinde eşsiz imkanlar barındıran bir coğrafya. Bu coğrafyada biz idarecilere sakıt bildirme koskocaman görevlerden tıpkısı tanesi dahi elimizdeki bu imkan ve kabiliyetleri akıllıca tıpkı şekilde hazırlayıp planlamak. Bu dahi Kastamonu özelinde siz altın arkadaşlarımızın özelikle sivil toplum kuruluşların mail ilişki ve desteğiyle özelikle bu yörenin insanlarının, bu işe temel yoran insanların analizleri, yorumları, önerileri bizim açımızdan akıbet paye muhteşem.”

Küşat konuşmalarından sonradan Kastamonu’daki kamu, hür teşebbüs ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katılımıyla tematik masa çalışmalarına geçildi. Hep 7 tematik masada Kastamonu’ya ilgilendiren sorunlar ve çözüm önerileri ele makbuz. Uzmanlık alanlarına göre tematik masalara ayrılan katılımcılar belirlenen konularda ilin sorunlarını masaya yatırdı. Henüz sonradan katılımcılar marifetiyle sorunlara ilişkin verilen çözüm önerileri tıpkısı tabloda birleştirildi. Tematik masa çalışmalarının tamamlanması sonrasında ise mesail ve çözümlere ait katılımcılardan elde edilen veriler güruh tutanaklarına işlendi.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı 2024-2028 Yılı TR82 Havza Planı hazırlık çalışmaları çerçevesinde il çalıştayları, vadi çalışmaları ve masa başı araştırmaların tamamlanması sonrasında eskiz havza planı hazırlanacak. 2024-2028 Yılı TR82 Toprak Planı’nın 2023 yılının önceki yarısında Cumhurbaşkanlığı kararıyla yürürlüğe girmesi bekleniyor. – KASTAMONU

Share: