Ttb İkinci Başkanı Ökten’den “Beyaz Zehir Islahat” Tepkisi: “Önlüğümüzün Beyazı Bizim, Reformunuz Sizin Olsun”

Türk Tabipleri Birliği İkinci Başkanı Büyük İhsan Ökten, Osmaniye Tabip Odası’nda TTB Form Konseyi ve bazı otacı odalarının yöneticileri ile birlikte yaptığı açıklamada; ” Sağlık Bakanlığı’nın Beyaz Zehir Reformu’nun karası erken ortaya çıkmıştır. Mesleğimizin ve önlüğümüzün beyazı bizim, reformunuz sizin olsun. Mesleğimizin ve önlüğümüzün beyazına bizler sahip çıkıyoruz. Bilimsellikten uzak, hoppadak ticarethane müşteri zihniyeti ile davranan, kalifiye benzeri sağlık hizmeti sunmayan, mesleksel töre bilimi ve uygulamaları ve doktorluk onuru ile bağdaşmayan bu duruma itiraz ediyoruz ve mülhak termin sistemine son verilmesini istiyoruz” dedi.

Türk Tabiler Birliği Eşkâl Konseyi üyeleri ile Adana, Mersin Ağacı, Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye, Gaziantep Tabip odalarının komutan ve yöneticileri Osmaniye Tabip Odası’nda benzeri araya geldi. Türk Tabipleri Birliği İkinci Başkanı Ulu İhsan Ökten, şu açıklamayı yaptı:

“Doktor ve esenlik çalışanları olarak haddinden fazla etraflı süredir faaliyet koşullarımızın düzeltilmesi, şiddetin önlenmesi, kullanılmamış ve deli dolu tıpkısı hız yasasının çıkarılması, kazançlı ve erkek haklarımızın iyileştirilmesi, asistan hekimlerin her çeşit sorunlarının düzeltilmesi, Covid- 19’un meslek hastalığı sayılması, elan kalifiye bire bir keyif eğitimi ve henüz gani tıpkı keyif hizmeti için alanlardayız. Birçok faziletkâr katılımlı gösteri, g(ö)rev, gelişim terk yaptık. İktidar ve Sağlık Bakanlığı kamu bu sorunlarımızı, taleplerimizi ve eylemlerimizi önceden görmezden, duymazdan geldi. Fakat ısrarlı eylemlerimiz sonucu mankafa etap atmak zorunda kaldılar.

Bu attıkları adımı bile bizim yaptığımız; Parafin Üslup, Beyaz Zehir Eylem, Parafin G(ö)rev, Beyaz Zehir Miting, ‘Parafin Nöbet’lerdeki ‘Beyaz Zehir’ımızı alarak namına ‘Beyaz Reform’ dediler. Afiyet Bakanı marifetiyle haddinden fazla övündükleri Sağlıkta Dönüşüm Projesinin ızdırap bir sistem olduğu ve imdi değişmesi gerektiğini açıkladılar. Başarım sisteminin fişini çektiler hesabına elan kötüsü olan isteklendirme sistemini getirdiler. Emekliliğe yansıyacak, insanca ve hekimce yaşayacak bir tane sevap namına, ne kadar haddinden fazla çalışırsanız o büyüklüğünde çokça kazanırsınız diyen elan ızdırap tıpkısı sistemi getirdiler. Meze verdikleri henüz canlı benzeri sağlıkta güç yasasını çıkarmadılar. Çıkarılan malpraktis yasası bizlerin mağduriyetini ve beklentilerini karşılamaktan haddinden fazla uzaktır. Elan mebzul ve tehlikesiz koşullarda gitmek ve gitmek üzere yurtdışına giderek hal arayan hekimlerin sorununa vakit kaybetmeden maddesel olarak bakarak ‘giderlerse gitsinler’ dediler.

Sonrasında iktidarların görevinin cümle vatandaşlarına panel, ekonomik, toplumsal ve iş ortamı açısından daha bereketli koşullar çıkarmak olduğunu unutarak, mesleki onurumuzu ve meslektaşlarımızı rencide eden sözler söylediler. Bu hafta başından Sağlık Bakanlığı yoluyla amme hastaneleri ve keyif birimlerine gönderilen talimatla katma termin uygulaması başlatılmıştır.

En makro ayrım, mesleğini muayenehanesinde bağımsız olarak icra fail meslektaşlarımızın, temas tip eşit parasız yoluyla karşılanmasına karşın, hususi hastanelerde yapacakları kişileştirme ve tedavilerin önünün kapatılmasıdır. Hele cerrahi branşlardaki meslektaşlarımızın muayenehanelerinin kapatılmalarına el anahtar bu mübayenet akseptans edilemez. Yapılan talimatname değişiklikleri ile araştırı hekimlerinin bu şekilde teşhis ve otama hizmetlerini yürütmeleri, özel hastane yahut tababet merkezinde ilgili branşta boş uzman hekim kadrosu olması halinde ve yıllık ittifak yapmak aracılığıyla benzer olabilecektir. Özel hastanelerin ve tababet merkezlerinin boş uzman hekim kadrosu olmaması durumunda ise, mukannen koşullara akla yatkın yerine anlaşma yapılması yolu peyda görünse de çok az sayıda sözleşmenin yapılabileceği anlaşılıyor. Yapılan tensikat ile ayrıca, hastanın bilgilerinin otama olacağı hususi hastane veya tababet merkezine, Araştırma Bilgelik Dalavere Sistemi (MBYS) üzerinden gönderileceği üstelik belirtilerek sökel verilerinin yine hukuka ve mesleksel ödev bilimi kurallarına muhalif namına aktarımı isteniyor.

Çöken afiyet sisteminin hesabına getirilmek istenen Parafin Reform’un hekimleri daha aşkın çalıştırmaya müteveccih olduğu açıktır. Esenlik Bakanlığı, yekpare bu sistemi değiştirecek, yardımcı hekimliği dolay plana çıkaracak ve evre sistemine geçmeyen bu sistemin esenlik alanındaki kargaşa ve çöküşü arttırarak devam edeceğini bilmelidir. Aylar sonraya verilen termin sistemi, eklenmiş randevular ile rastgele 2-3 dakikada benzeri sayrı bakmaya zorlanarak çözülemeyecektir. Bu hele 2. ve 3. Basamak hastanelere yığılmaları arttırmaktan bambaşka aynı işe yaramayacaktır. Bu yalın kat keyif hizmetlerine sebep kendisine toplumun ve vatandaşların sağlığını elan bile menfi kendisine etkileyecektir. Bu nitelik biz hekimlere elan fazla güç, elan fazla malpraktis, henüz çok faaliyet, daha basit sağlık hizmeti arz adına köylü dönecektir.

Biz bu sistemi doğrusu yıllardır yaşıyoruz. Bu sistemin tamamını ortadan bağışlamak hesabına hekimler henüz fazla sıklet altına alınmakta, elan hızlı ve henüz fazla sökel bakın, daha çok kazanın denmektedir. Gâh idareciler vasıtasıyla hekimlere gönderilen yazılarla Bakanlığın yaptığı iyileştirmelere sizde henüz fazla fiilen bakım edin denmekte, MHRS dışında parasız bakmayanlara anket açılacağı, ceza verilerek ayak tabanı melfuf ödemeden mahrum edilecekleri bildirilmiştir. Sağlıkta atiklik ve çokça rahatsız okşamak sonucu telafi edilmeyecek sonuçlara bozukluk olabilecektir. Bu durumlarda yaşanacak değme tür adli, tıbbi, yönetimsel sonuçların sorumlusu idarecilerin olacaktır.

Sağlık Bakanlığının Beyaz Reformunun karası erken ortaya çıkmıştır. Mesleğimizin ve önlüğümüzün Beyazı bizim, Reformunuz sizin olsun. Mesleğimizin ve önlüğümüzün beyazına bizler eş çıkıyoruz. Bilimsellikten ırak, takkadak ticarethane alıcı zihniyeti ile davranan, nitelikli tıpkı keyif hizmeti sunmayan, mesleksel etik ve uygulamaları ve tabiplik onuru ile bağdaşmayan bu duruma itiraz ediyoruz ve melfuf randevu sistemine son verilmesini istiyoruz.”

Share: