Van’a cumhuriyet tarihinin yeryüzü balaban yatırımı

SELIM Öğür Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Van Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü amacıyla meydan seçimi amacıyla saha incelemesi yapıldığını belirterek, “Van Zirai Araştırı Enstitüsü, niteliği bakımından cumhuriyet tarihinin en kocaman yatırımlarından biridir” dedi.

Van’üstelik Zirai Araştırı Enstitüsü kurulması üzerine önce günden bu yana sürecin mümasil takipçisi olan AK Tümen Van Saylav Abdulahat Arvas’ın çabaları serencam vermiş, 7 April 2022 tarihli 31802 sayılı Resmi Gazete’birlikte yayınlanan kararname ile Van Tarımsal Araştırı Enstitüsü Müdürlüğünün kuruluş kararı yayınlanmıştı. Yapılan hazırlıklar neticesinde Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Tetkikat ve Politikalar Genel Müdürlüğünden tıpkı gök bilimi Van’a gelerek saha seçimi için saha incelemesi yaptı. TAGEM Umum Müdür Yardımcısı Şerafettin Görgüsüz, Kat Başkanları Melik Nalbantoğlu ve Suat Yılmaz’ın yer aldığı vekillik heyeti; Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Ekincilik ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, Müdür Yardımcısı Abdulkerim Yücel ve YYÜ Ekincilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tasavvur Tunçtürk ile birlikte mütenavip arazileri yerinde değerlendirdi. İki günlük kayran çalışması sonucunda yine Van Valisi Dr. Saz Şairi Balcı ile tıpkı araya gelen vekillik heyeti, ebat değerlendirmesi yaparak Ankara’ya döndü.

Konuyla ilişkin açıklamalarda bulunan YANLIŞSIZ Öğür Van Mebus Abdulahat Arvas, Van Tarımsal Araştırı Enstitüsünün niteliği itibarıyla cumhuriyet altını tarihinin sunma mefret yatırımlarından biri olduğunu rapor ederek, enstitünün yemeden içmeden Van’a değil yapılış yapısı gereği Balkı, Bitlis, Hakkari ve Muş illerine bile bakım vereceğini söyledi. Arvas, “Van Gölü Havzası, Zap Havzası ve bölgedeki küçükbaş efsanevi popülasyonu ve otlak imkanlarını kıymetlendirmek, hayvancılıkta verimliliği, üretimi artırmak ve çeşitlendirmek, nebati üretim, akarsu ürünleri konularında araştırma ayırmak kadar bilcümle bu çalışmalara Van Zirai Araştırma Enstitüsü kandil tutaç ve ilişik değer sağlayacaktır. Van, Dert, Bitlis, Hakkari ve Muş illerine de hitap edecek Van Tarımsal Araştırı Enstitüsünün bünyesinde hayvani, bitkisel, hayvan sağlığı, bitki sağlığı, akarsu ürünleri, çayır-otlak ve ağızotu bitkileri, tıbbi hoş kokulu bitkiler ile eğitim ve yayım bölümleri yer almaktadır. Kuruluş yapısı itibarıyla hayat dolu tıpkısı şekilde planlanan Van Tarımsal Araştırı Enstitüsü; bölgede tarımı modernleştirecek, çiftçilere müteveccih yenilikler sunacak ve tarımsal kalkınmayı önceleyecektir. Tarımsal kâr ile alay malay soylu erki ve içtimai açıdan birlikte bölgemize ilişik ayar sağlayacak Tarımsal Araştırma Enstitüsü inşallah kuruluşundan itibaren umum paydaşlarla işbirliği zarfında araştırma ve geliştirme çalışmalarını yürütecektir. Enstitünün yapacağı araştırma ve ihya faaliyetleri ile alay malay bölgeye has reform çalışmaları yapılacak ve ayrımlı gen kaynakları oluşturulacaktır. Hep bunlarla birlikte ilimizin lokomotif sektörü olan ekincilik ve hayvancılık alanında ürün çeşidi artacak, ürün yükselecek, toprak bereketlenecek, sertifikalı tohumculuk yaygınlaşacak ve çiftçilerimizin geliri bereketlenecektir. Hep bunlara imkan sağlayacak ciddi aynı envestisman olan Van Zirai Araştırı Enstitüsünün kurulmasına evet veren Cumhurbaşkanımız başta gelmek üzere bu çabamıza destek veren Ekincilik ve Orman Bakanlarımıza, TAGEM Umumi Müdürlüğüne, Ekincilik ve Orman İl Müdürlüğüne şükranlarımı sunuyor, Van Zirai Araştırı Enstitüsünün esasen ilimize ve bölgemize anlı şanlı olmasını diliyorum” dedi. – VAN

Share: