Yeni teşri yılı başladı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “Mütebeddil şartlar hangi olursa olsun, ara sıra devletlerin ikiyüzlü tavırları, savaşı destekler politikaları devam etse da Türkiye barıştan yana çalışmasını sürdürmeye bitmeme edecektir.” dedi.

Şentop, TBMM’nin 27. Çağ 6. Teşri Yılı açılışında yaptığı konuşmada, yapılacak çalışmaların, alınacak kararların ve çıkarılacak kanunların millete, devlete, kalbi Türkiye’den yana olan soydaş ve akraba topluluklarla hep insanlığa hayırlar getirmesini; Iri Türkiye davasının başarısına yardım sağlamasını Allah’tan yakarma etti.

27. Periyot’in 6. ve son yasama yılına girerken bu dönemin tarihe şehadet ettiğini dile getiren Şentop, bu dönemin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk teşri dönemi olduğunu, etkisi kısaca 2,5 yıl mahsus küresel Kovid-19 salgınını muammer ve ağır salgın şartlarına rağmen çalışmalarını fedakarca sürdürmüş milletvekillerinin gayretlerine şehadet fail aynı bölüm olduğunu vurguladı. Şentop, 27. Periyot’bile ayrıca, millet ve oran için dirimlik öneme topluluk hadiselerin 100’üncü yıl dönümlerinin rüşvet edildiğini anımsatarak, “İşgal ve istila tehdidi karşısında kurtuluşun evvel adımını teşekkül eden Gazi Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkışı, Amasya Tamimi, Erzurum ve Sivas kongreleri, Milli Savaş’nin karargahı olmuş büyük ve gazi Meclisimizin Ankara’bile açılışı, İstiklal Marşı’nın kabulü ve sonuç yerine Balaban Atak, bu yasama döneminde 100’üncü yılını idrak ettiğimiz tarihi ve milli olaylar arasındadır. İnşallah bir sonraki yasama döneminde, 29 Ilk Teşrin 2023’te de Cumhuriyetin ilanının 100’üncü yılını milletçe, coşku ve gururla kutlayacağız.” şeklinde konuştu.

Mustafa Şentop, ilkin cesim Meclisin geçmiş reisi, Cumhuriyetin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başlamak için, bütün mücadele arkadaşlarını, Birinci Meclisin şerefli milletvekillerini, istiklal şairi ve Bir Numara Divan Mebusu Mehmet Akif Ersoy’u, İstiklal Harbi’ndekiler başta almak üzere gaziler ve şehitler ile 15 Orak Ayı 2016 gecesinde milletin istikbaline saldıran alçaklara geçit kırpmak amacıyla şehadete yükselen yurt evlatlarını minnetle, şükranla ve rahmetle andı. Şentop, “100’üncü yılını andığımız bu tarihi hadiselerin merkezinde elbette kendisine Milli Savaş saha almaktadır. Zira Milli Mücadele, Anadolu’yu vatan kılan eke gayenin ve imanın özeti, sonrasında gösterilecek kahramanlıkların ön sözü ve ilhamıdır.” dedi.

“Karnının doymasına açkı olduğumuz aynı çocuğun tebessümünden daha altın değil”

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, bir devletin tarihinin ayrımsız ahit, tıpkı hep olarak ele alınıp değerlendirildiğini, münasebetsiz yaklaşımın, ilmi ve doğru olmadığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu bağlamda Osmanlı İmparatorluğu, kudretimizi berkitme fail, dek-ı hilal mefkuremizi hayata nâkil, devamı olmaktan kıvanç ettiğimiz tıpkı dünya devletidir. Bin sene evvel, Davet Bey’in sezinleme seferleriyle başlayan, 1071 Malazgirt Zaferi ile hızlanan ve bugüne kadar gelen Türkiye tarihini, hoşumuza revan veya gitmeyen yönleriyle bire bir bilcümle namına ele almaya mecburuz. Bizi bu topraklarda var kılan, bu toprakları bize yurt eden bu bin yıllık tarihin acı ve şekerli olaylarıdır. Bu yüzden, Türkiye’nin coğrafi birliğini becermek ne büyüklüğünde falsolu ve akseptans edilemezse, değişik devletlerin, yapıların ve yöneticilerin süreklilik süresince nesir ettiği Türkiye tarihini bölmek de o ölçüde pahal, hatalı ve gayrimilli tıpkısı tavırdır. Türkiye’yi bu muazzez millete vatan kılmak için mücahede sarfiyat fail beylikleri, devletleri, komutanları, ululuk adamlarını, tarihin seyri pekâlâ müterakki olursa olsun, birbirlerinin düşmanları yahut rakipleri değil, tamamlayıcıları olarak görmeliyiz. Bu toprakları yurt, milletimizi abat buyurmak; milli şerefimizi, kocaman bayrağımızı, büyük ve cıvıl cıvıl Türkiye davasını yükseltmek için çaba sarf eden her ki varsa bizimdir, elzem milli değerimizdir. Bu cümleden kalkmak için Selçuklu de bizimdir, Osmanlı da bizimdir, tabii ve katiyen, öncelikle Türkiye Cumhuriyeti bizimdir, hepimizindir.”

Mustafa Şentop, küresel ölçekte iri belirsizliklerin yaşandığı, arsıulusal örgütlerin, konvansiyonel ilişkilerin ve kamplaşmaların etkisizleştiği, arbede ve cidal ikliminin politik ve soylu erki anlamda avcı, sarsıcı ve ayrıca yıkıcı sonuçlar doğurduğu aynı dönemden geçildiğine dikkati çekti.

Tarihin hızlandığı, bozuk kesim ve dengelerin bozulduğu, yeni dengelerin kurulduğu hakeza ayrımsız dönemde uluslararası ilişkilerde içten ve düzgün bir şekilde barışı, adaleti ve hakkaniyeti önceleyen tutumların, bu tutumlara eş siyaset ve heybet adamlarının, ülkelerin öneminin arttığını ifade fail Şentop, şunları kaydetti:

“Bu çerçevede Türkiye’nin arsıulusal alanda emniyetli ve kredili ayrımsız oyuncu yerine çağ geçtikçe daha aşkın ön plana çıktığını kıvançla görmekteyiz. Yakın ant geçmiş Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde, Konfedere Milletler Umumi Sekreteri Sayın Guterres’in katılımıyla Rusya – Ukrayna Savaşı’ndan kaynaklanan ve hep dünyayı etkileyebilecek potansiyele sahip tahıl krizinin çözümlenmesi, Türkiye’nin dünya ölçeğinde oynadığı olumlu rolü göstermesi açısından güzel aynı örnektir. Sizlerin dahi bildiği üzere Türkiye’nin önderlik ettiği bu dava dekoder yaklaşıma, özellikle BM tutmak için birçok arsıulusal kuruluştan ve değişik talih liderlerinden destek ve teşekkürname mesajları gelmiştir. Bittabi bu teşekkürlerin hiçbiri, Türkiye için, gıda kıtlığı ve meskenet dinamik ülkelerde karnının doymasına çevirici olduğumuz tıpkısı çocuğun tebessümünden henüz kızıl değildir.”

Şentop, Rusya ile Ukrayna arasında iki ülkenin çok ehemmiyet verdiği köle takasının gerçekleştirilmesine bile Cumhur Reisi Erdoğan arabuluculuğuyla Türkiye’nin öncülük ettiğini hatırlatarak, “Bu görüngü bile bölgemizde yaşanan nazik krizin çözüme bağlanması konusunda Türkiye’nin tutumunun ve hamlelerinin hangi kadar kıymetli olduğunu konkre adına göstermektedir. Mütebeddil şerait ne olursa olsun, bazen devletlerin yalabık tavırları, savaşı destekler politikaları devam etse bile Türkiye barıştan yana çalışmasını sürdürmeye bitmeme edecektir. Çabucak bu sebeple da Türkiye, rastgele antlaşma henüz tüvana, bilgelik ve defans teknolojileri başta tutmak için seçme alanda daha donanımlı oluşmak mecburiyetindedir.” diyerek konuştu.

“Türkiye, KKTC Reisicumhur Tatar’ın yaklaşımını desteklemektedir”

TBMM Başkanı Şentop, Türkiye fikrinin Türkiye sınırlarından çok henüz şişman tıpkı muhtevaya topluluk olduğunu; özellikle soydaş ve akraba topluluklar ile ortak zaman ve medeniyetin çocukları kalkmak üzere tertemiz ve mazlum milletlerin geleceğe dayalı duydukları umudun adı olduğunu söyledi.

Dünyanın hep güçlerinin, alelhusus bile bölgesindeki devletlerin, Türkiye’nin arsıulusal hukuka, tarihi ve coğrafi haklarına dayanan taleplerine kayıtsızca kalma hatasına düşmemesi gerektiğini vurgulayan Şentop, “Muazzez milletimizin toprağının yegâne ayrımsız karışından, Semavi Vatan’ın bir tane bir damlasından vazgeçebileceğini oranlamak, böyle düşünenler amacıyla ölümsek ve tahripkâr aynı geçersizlik olacaktır. Dostluğu, diplomasiyi ve barışı önceleyen hassasiyetlerimiz bittabi imdi birlikte devam edecektir. Ancak bu duyarlık, iyiyi şefkatsiz, kötüyü cezalandırılmamış bırakmayan milli karakterimizin, Türkiye’ye düşmanlık eden hadsizlere mertebe bildirmekten köylü durmayacağı gerçeğini değiştirmemektedir.” dedi.

Türkiye’nin, ahi Azerbaycan’ın Ermenistan aracılığıyla işgal edilen topraklarının kurtuluşu ve azat kılınması için büyük çaba gösterdiğini dile getiren Şentop, “Bu çabanın, can aynı bindi olmaktan çıkıp aktif aynı hareket birliğine yönelmesiyle birlikte Karabağ’ın azat kılınması kabil ergin; Azerbaycan, 44 günlük destani ayrımsız vatan muharebesi ile birlikte kısaca 30 yıldır bitmeme eden tıpkı hukuksuzluğa akıbet vermiştir. Azerbaycan ile bu tarihi kuma teşrikimesai içinde almak, ifasından kaçınılamayacak milli tıpkısı vecibe ve mecburiyettir.” değerlendirmesinde bulundu.

Mustafa Şentop, Şarki Akdeniz ve Şimal Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile müntesip gelişmelerde birlikte çok önemli bire bir döneme girildiğini belirterek, Türkiye’nin, arsıulusal ünsiyet çerçevesinde ehil olduğu hep doğruluk ve menfaatlerini rastgele devir ve rastgele yolla müzaheret etmek ve sakınmak konusunda azimli olduğunu kaydetti. Şentop, “Kıbrıs adasında, iki farklı el ve iki ayrımlı mehabet bulunduğu gerçeğinden akım fail bire bir yaklaşımla Türkiye, KKTC Reisicumhur Sayın Ersin Tatar’ın yaklaşımını desteklemektedir. Ada’birlikte Türk toplumunun varlığını ve haklarını inkar fail Anadolu yaklaşımının, çözümün önündeki yer balaban bariyer olduğunu biliyoruz. TBMM, rastgele zaman Kıbrıs davasında politik fikir farklılıklarını bir kenara bırakarak kuma şekilci belirlemiştir. artık bile KKTC’nin yanı sıra durmaya ve essah davasını desteklemeye devam edecektir.” diyerek konuştu.

“Meclisimiz milletimizin kalbi, vicdanı ve mevcudiyetidir”

TBMM Başkanı Şentop, 100 yıl geçmiş, kati ayrımsız inanmışlıkla milletin nesilden nesile aktardığı milli şerefi koruma ve kamu istiklal arzusunu tahakkuk yol açmak için Milli Mücadele mevziine koşan o günkü kadronun ruhunun, zaman çatısı altında bulunulan Gazi Meclisin varlığında eğin bulduğunu dile getirerek, şunları söyledi:

“Gazi Meclisin bugünkü üyeleri namına, Milli Mücadeleyi atıf ve hile eden Bir Numara Meclisten alacağımız ders, sadece o avangart kadronun cesareti değildir. Belirsiz celselerde sunma anif düşünüm tartışmaları yaşansa, düşünüm ayrılıkları hararetli ayrımsız üslupla ortaya konulsa bile, berrak oturumlarda ve milletin istiklali söz konusu olduğunda yekvücut akıntı etme ve cilve şuuru, Birinci Meclisten bize artan sunma muhteşem mirastır. Bu çerçevede milletimizin biz milletvekillerinden beklentileri, uluslararası alanda Türkiye’nin milli menfaatleri söz konusu olduğunda çöz siyasetteki ağız tatsızlığı noktalarını aynı kenara bırakarak, bahis konusu milli dimağ doğrultusunda kuma akım sergilememizdir.”

Türkiye’nin, bu teşri yılının sonunda reisicumhur ve mebus genel seçimlerine gideceğini hatırlatan Şentop, milletin tıpkı yıldan kısa berenarı dilimi içinde tıpkısı misil daha iradesini temsil edecek milletvekilleri ile cumhurbaşkanını tercihleriyle belirleyeceğini anlatım etti. Şentop, “Bu süreç, seçime katılacak kül siyasi partilerimiz açısından, ‘barış ve yaşayış süresince, güçlü ve mecmu özgür Türkiye’ idealinin gerçekleşmesinde şan alabilmek adına gerçekleştirilecek demokratik bir yarışı olta etmektedir. Türkiye’nin önümüzdeki bu seçme dönemini bile bugüne kadar geçirdiği başka seçimlerde olduğu kabilinden nazik tıpkısı demokratik olgunlukla hitama erdireceği üstüne inancım tamdır. Bu vesileyle 6’ncı yasama yılının böylece gerçekleştirilecek seçimlerin şimdiden ülkemize, milletimize ve devletimize kılıklı olmasını arzu ediyorum.” dedi.

TBMM Başkanı Şentop, konuşmasını, Gazi Meclisin evvel başkanı Mustafa Kemal Atatürk’ün 1923’te TBMM’de sarfiyat ettiği “Meclisimiz, milletimizin kalbi, vicdanı ve mevcudiyetidir.” sözleriyle tamamladı.

Share: