Yargı siber suçluların peşini bırakmayacak

Hüküm siber suçluların peşini bırakmayacak

Avukat Sır Gül Mufassal: “Yabansı tayin edilemese bile müruruzaman boyunca dosya ayan kalacak”

KAYSERİ Kayseri Baro Avukatı Gizem Gül Tafsilatlı, sosyal medyada işlenen suçlarda Yargıtay 4. Ceza Dairesi’nin güncel kararı ile ilgilendiren verdiği bilgilerde, “Münasebetsiz belirleme edilemese de süre aşımı süresince dosya münhal kalacak” dedi.

Kişilerin hesaplarının çalınmasının beraberinde bir nice suçu birlikte getirebileceğini söyleyen Avukat Gizem Gül Mufassal, “Içtimai medya bundan sonra hayatımızın gelişigüzel alanına girmiş bulunmakta. Zımnında kişilerin hak ve özgürlükleri birlikte Anayasal garanti altına alınmaktadır. Fakat sosyal medya hayatımızın herhangi bir alanına girdiğinden dolayı enformatik suçları oldukça arttı. Alelhusus şahıslar sahte hesaplar açmaya başladılar ve bu hesaplar üzerinden birlikte aynı topluluk suçlar işlenmeye başladı. Söz Gelişi kişilerin hesapları çalınabiliyor ve çalındıktan sonraları kişilerin izni olmaksızın eşhas yerine paylaşım yapılabiliyor. Mesela bazı hikaye kısımlarında “Ben şu hesaba şu kadar servet yatırdım siz de yatırın, paranız katlanacaktır” şeklinde paylaşım yapılabiliyor. Burada nitelikli ayyarlık suçu meful olmaktadır. Tıpkısı zamanda zatî verilerin hukuka muhalif kendisine kullanılması suçu kenarlı olmaktadır. Yeniden kişilerin mesajları destursuz tıpkısı şekilde okunduğu üzere, fotoğraflarına sellemehüsselam tıpkı şekilde ulaşım sağlandığı için bile hususi hayatın gizliliğini ihlal suçu bile meful olmakta. Kişiler düzme hesap açarak aralarında yağılık kâin kişilere mesajlar atıyor. Burada taşlama suçu işleniyor ya üstelik yıldırma, şantaj suçu işleniyor. Bu üzere durumlarda kişilerin savcılığa cürüm duyurusunda bulunması gerekmektedir” dedi.

Gizem Gül Tafsilatlı, alınan aktüel ayrımsız kararla suçun şüphelisi tayin edilemese birlikte süre aşımı süresince daimi kontrol kararının olacağını söyleyerek, “Metal ticareti, herif kaçakçılığı gibi koca taksirat olmadığı ant IP adresi bulunamayabiliyordu. Çünkü ESIR ve California’da bulunuyordu IP adresleri ve buralarda haddinden fazla balaban suçlar dışında IP adresini Türkiye’ye vermeyebiliyordu. Haliyle bu taksirat bahis konusu olduğu devir bile savcılık Kovuşturmaya Düz Olmadığına Dayalı Karar kararı veriyordu. Çıktı Yargıtay 4. Ukubet Dairesi’nin edimsel kararı diyor kim, ‘Kaknem tespit edilemiyorsa da, sorun müruruzaman süresi boyunca soruşturma dosyası engelsiz kalacak ve karanlık hakkında daimi kontrol kararı çıkartılacak’. Sevgili müruruzaman süresi ise gelişigüzel suç üzere farklı olmakta. Söz Gelimi düzme hesaptan aynı kişi ayrımsız başkasına hakaret ediyorsa burada sorun zaman aşımı süresi 8 yıldır. Rastgele ne kadar yapmacıklı hesaptan hakaret eden dalavereli belirleme edilemese da 8 sene boyunca anket dosyası imdi küşade kalacak” ifadelerini kullandı.

Share: