Zelzele bölgesinde fahri etkin ecnebi üniversite öğrencileri namına dikme dikildi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta meydana mevrut depremlerin peşi sıra Türk Kızılay Samsun Şubesi gönüllüsü adına bölgede fariza alan Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ) tahsil gören 12 ecnebi uyruklu öğrenciye, adlarına dikilen fidanların sertifikası verildi.

Rektör Prof. Dr. Güç Ünal, OMÜ Konukevi’nde planlı programda yaptığı konuşmada, OMÜ Uluslararası İlişkiler Birimi ve Samsun Dinç Kızılay gönüllüsü ecnebi darülfünun öğrencilerine zelzele bölgesindeki özverili çalışmalarından dünya teşekkür etti.

Yaşanan felaketlerde millet olarak bire bir imtihan verdiklerine bel fail Ünal, “Kurumların birbirleriyle ne büyüklüğünde ortak say kabiliyeti olduğunu, ulus kendisine hangi büyüklüğünde hassas ve hassas olduğumuzu gördük. Tek kalpgâh olduğumuzu hissettik. Bu acı, milletimiz üzere tıpkısı seferberlik haliydi. Kavim namına, izzet yerine güzelce aynı sınav verildiğinin şahidiyiz. Rabb’im tıpkı henüz benzerini yaşatmasın.” dedi.

Bu süreçte darülfünun kendisine üzerlerine düşen sorumlulukları hesabına getirdiklerini ve getirmeye dahi bitmeme ettiklerini anlatan Ünal, öğrencisinden akademisyenine, hep birimlerin tamamının elini taşın altına koyduğunu belirtti.

Bir Tane yürek namına çalıştıklarına dikkati calip Ünal, şunları kaydetti:

“Üniversite namına proses içre etkili alengir aldık. Bu üstelik eğitimimizin ayrımsız parçası. Sonuçta hizmet üretiyoruz, toplumun vurmak zorundayız. Bütün gücümüzle orada olmak zorundayız. Öğrencilerimiz, akademik personelimiz, koca kaynaklarımız, öğrencilerimizle nerede gerekseme varsa, nereden talep geliyorsa koruyucu olmaya çalıştık. Bu ulus yoz haddinden fazla iyicene tıpkı millet. Yüreği birlikte çarpan, tıpkısı acıyı, aynı duyguları paylaşan şişman tıpkısı millet. İnsanların elindeki hep imkanlarla sahaya koştuklarını gördük. Üniversitemizin ayrımlı birimlerinde öğrenim gören 12 arsıulusal öğrencimizin gönüllü olarak afet bölgesinde çalışması bizleri onurlandırdı. Bu bir değerdir. Bu öğrencilerimiz bu değere ayar kattı. Kendilerine çok teşekkürname ediyorum.”

OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakikat Muazzez bile farklı ülkelerden gelip sahada olan yabancı öğrencilerin gösterdiği duyarlılığı taktirle karşıladıklarını vurguladı.

Türk Kızılay Samsun Ofis Başkanı Ahmet Beşaret ise OMÜ öğrencisi ecnebi gönüllülerin hareket bölgesinde yaptıkları hizmetleri unutmayacaklarını rapor etti.

Programda henüz sonra zelzele bölgesinde fariza kayran 12 yabancı uyruklu OMÜ öğrencisine, adlarına dikilen fidanların sertifikaları verildi.

Programa OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Batuk, Genel Sekreter Prof. Dr. İdris Varıcı, Canlı Kızılay Samsun Yazıhane Başkanı Bilal Şenaslan ile öğrenciler katıldı.

Share: