Çankırı’nın tarihine mum tutuldu

Çankırı Karatekin Üniversitesi’nde düzenlenen panelde, Çankırı’nın Müslümanlar vasıtasıyla fethedilmesi için önce adımların Emeviler döneminde atıldığı tabir edildi.

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Darülhadis İslam Araştırmaları Merkezi marifetiyle planlı “Çankırı’nın Tarihine Seyahat” paneli, Çankırı 100. Yıl Kültür Sarayı Konferans Salonunda gerçekleştirildi. ÇAKÜ Darülhadis İslam Araştırmaları Merkezi Müdürü ve İslami İlimler Fakültesi Akademisyen Doç. Dr. Mehmet Yüce Aytekin’in moderatörlüğündeki panele dil cambazı namına Doç. Dr. Fatih Iyicene, Doç. Dr. İbrahim Akyol ve Araştırman-Yazar Yüksel Aslan katıldı. Panelin açım konuşmasını gerçekleştiren Mehmet Ulvi Aytekin, 1242 yılında Atabey Cemaleddin Ferruh aracılığıyla yakılan incelik meşalesinin asırlar sonradan, 2019 yılında ÇAKÜ’ye bağlanan Darülhadis İslami Tetkikat Merkezi bünyesinde İslami ilimlerin öğretilmesi, konferanslar, çalıştaylar ve paneller düzenlenmesi vasıtasıyla zaman üstelik yanmaya devam ettiğini ve inşallah kıyamete kadar devam edeceğini vurguladı.

Panele konuşmacı adına katılan ve “Çankırı’nın Fethi” konulu aynı yemek yapan ÇAKÜ İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatih Güzelce, Çankırı’nın İslami fetihler öncesinde da çok şanlı tıpkı yere sahip olduğunu, Müslümanlar aracılığıyla fethedilmek için ilk akınların 711 yılında Emeviler bir zamanlar başladığını söyledi. Çankırı’nın kalıcı bir şekilde Süleyman Şah’ın komutanı ve Kayı boyundan olan Ferman Karatekin eliyle 1074 yılında fethedildiğini ifade fail Güzelce, Haçlı seferlerine alın Çankırı ve civarını eşi Meryem Kadın ile birlikte kahramancasına savunarak martir sakıt ve şu anda Çankırı kalesinde kabri kâin Emir Karatekin’in ahali tarafından bu kahramanlığı sebebiyle şeyh ve iye adına kabul edildiğini rapor etti.

Panelde ikinci dil cambazı yerine hezel düz ÇAKÜ Yazın Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İbrahim Akyol ise, “Çankırı’nın Manevi Mimarları” adı altında banak yaptı. Nakşi, Kadiri, Çerkeşi, Mevlevi, Yesev, tarikatları ve Cömertlik teşkilatı bünyesinde geçmişten günümüze Çankırı’nın dini hayatına alnaç veren oylumlu kişilerle ilişik bilgiler veren Akyol, alelhusus Şeyh Abdulvahid Nazik, Hacı Murad-ı Ege, Astarlızade Hilmi Mevla, Piri Sani Şeyh İsmail Rumi, Tosyalı Recep Nazik, Saklayan Ekrem Efendi, Ahmed Mecbür Kibar, Sebiha Esas, Şeyh İbrahim Ethem Mevla, Şeyh Muhyiddin Yavsi, Şeyh Mustafa Çerkeşi, Çaparlı Cabbar Ata kişilerin önemine bel etti.

Üçüncü konuşmacı kendisine panelde hezel düzlük Araştırmacı Edip ve Hacı Murad-ı Iye Küçük Asya İmam Hatip Lisesi Öğretmeni Yüksel Arslan ise “Darülhadis’in Dünü-Bugünü” adlı sunumunda, Çankırı’nın tarihteki önemi üstünde durdu. Bu bağlamda bu şehrin ‘ensar şehri’ olduğuna, selatin şehri olduğuna, İstanbul’un fethi amacıyla buradan 5 bin askerin Fatih Hükümdar Mehmed’in ordusuna katıldığına aksan yaptı. Taş Mescit namına bilinen Darülhadis’in tarihçesine ve tarihteki önemine vurgu özne Aslan, bu önemine karşın içeri ve zaviyelerin ilgasından sonradan 1930’lu yıllarda terk edilen Taş Mescit dışındaki binaların gittikçe yıkıldığına üzülerek bel etti. Fakat Darülhadis ve Mevlevihane’nin günümüzde yine hakkettiği önemine kavuştuğunu rapor ederek bu hususta katkısı olan herkese teşekkürname etti.

Panel, ÇAKÜ İslami İlimler Fakültesi Dini Müzik Korosu tarafından gerçekleştirilen ilahi dinletisinin ardından, ÇAKÜ Umumi Sekreteri Sadık Yılmayan eliyle panelistlere ortaklık belgesi ikram edilmesi ile sona erdi. – ÇANKIRI

Share: