Erzurum’un göz komutan payı arttı

TÜİK 2022 Ekim dönemi iller göz satma istatistiklerini paylaştı. Erzurum’da ay ortamında 784 konutun el değiştirdiği açıklandı. İl Ekim kocaoğlan bölük komutan performansı kaydında ülkede 31, bölgede ise 3’üncü sırada kayran aldı.

Erzurum Ekim 2022 Verileri

TÜİK verilerine bakarak Erzurum’da Ilk Teşrin ayı içinde 125 tutu, 659 farklı yollardan atılmak için 784 bölük satışı yapıldı. 2021 yılı Teşrinievvel ayına göre tutulu satışlar yüzdelik 16,1 oranında azaldı, diğer yoldan satışlar yüzdelik 16,26 oranında geriledi, mecmu satışlarda düşüş oranı ise yüzde 16,23 yerine hesaplandı.

Erzurum 1 ve 2. Ahali basamak satışları

Erzurum’da Ekim ayı zarfında satışı yapılan 784 konutun 341’i birinci elden, 443’ü ise ikinci aracısız satıldı. Bütün satma zarfında birinci ahali satışları yüzdelik 43,49, ikinci umum satışları yüzdelik 56,50’lik oran gösterdi. 2021 yılı Ilk Teşrin dönemine göre bir numara umum satışlar yüzde 24,5 oranında düştü, ikinci umum satışların ise yüzdelik 8,47 oranında geriledi.

Erzurum 2021 Teşrinievvel Kocaoğlan Verileri

Erzurum’da 2021 yılı Ilk Teşrin ayında 149 ipotek, 787’si ise sair yoldan tevessül etmek için hep 936 ev satılmıştı. Tıpkı önceki yılda 967 konutun 1452’si birinci vasıtasız satılırken484’ünün satışı ikinci el üzerinden kaydedilmiş, bir numara ahali komutan sayısı toplanmış satış sayısı toplamında yüzdelik 48,29’luk devlet göstermişti.

Bölgesel Veriler

TÜİK verileri üzerinden DOSİAD Araştırı Merkezince kaydedilen değerlendirmelere bakarak, Teşrinievvel ayında Erzurum’da 784, KUDAKA İstatistik Bölgesi illeri toplamında bin 259, Kuzeydoğu Anadolu sayım bilimi Bölgesi illeri toplamında bin 972, Gün Doğusu Küçük Asya Bölgesi illeri toplamında ise 5 bin 399 konut satışı gerçekleşti

Erzurum’un Hane Koca Payı

TÜİK verileri üzerinden DOSİAD Araştırma Merkezince kaydedilen hesaplamalara göre, Erzurum’da Ekim ayında satılan basamak sayısı KUDAKA İstatistik Bölgesi illeri toplamında yüzdelik 62,27, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzdelik 39.75, Maşrık Anadolu Bölgesi illeri toplamında ise yüzdelik 14,52’lik nasip gösterdi.

Bölük Satma Verileri Açıklandı

Türkiye genelinde bölük satışları Ilk Teşrin ayında benzeri önceki yılın benzeri ayına göre yüzdelik 25,3 azalarak 102 bin 660 yerine gerçekleşirken benzeri dönemde yabancılara yapılan basamak satışları yüzde 8,8 azalarak 5 bin 377 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Teşrinievvel ayı konut as istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde ev satışları Ilk Teşrin ayında benzeri eski yılın bir ayına bakarak yüzdelik 25,3 azalarak 102 bin 660 oldu. Bölük satışlarında İstanbul 16 bin 987 ev satışı ve yüzde 16,5 ile genişlik efdal paya sahip oldu. Satma sayılarına göre İstanbul’u 8 bin 146 ev satışı ve yüzde 7,9 pay ile Ankara, 6 bin 323 göz satışı ve yüzde 6,2 hisse ile Antalya izledi. Basamak as sayısının bildirme beş altı olduğu iller sırasıyla 30 ev ile Hakkari, 42 hane ile Ardahan ve 69 göz ile Bayburt oldu.

Konut Satışları Sülale-Ekim Döneminde Yüzdelik 6,7 Arttı

Bölük satışları Karı-Teşrinievvel döneminde benzeri eski yılın tıpkısı dönemine bakarak yüzde 6,7 artışla 1 milyon 159 bin 853 yerine gerçekleşti.

İpotekli Basamak Satışları 13 Bin 268 Adına Gerçekleşti

Türkiye genelinde tutulu basamak satışları Ekim ayında tıpkısı eski yılın aynı ayına göre yüzdelik 52,7 azalış göstererek 13 bin 268 oldu. Toplanmış ev satışları ortamında ipotekli satışların payı yüzde 12,9 kendisine gerçekleşti. Familya-Ekim döneminde gerçekleşen ipotekli hane satışları ise tıpkısı eski yılın tıpkı dönemine göre yüzdelik 15,2 artışla 241 bin 869 oldu.

Teşrinievvel ayındaki tutulu satışların, 4 bin 260’ı; Ocak-Ekim dönemindeki ipotekli satışların ise 65 bin 37’si önceki ahali eş adına gerçekleşti.

Diğer Komutan Türleri Sonucunda 89 Bin 392 Konut Halk Değiştirdi

Türkiye genelinde diğer bölük satışları Ilk Teşrin ayında benzeri eski yılın bir ayına göre yüzdelik 18,3 azalarak 89 bin 392 oldu. Toplanmış göz satışları ortamında farklı satışların payı yüzdelik 87,1 kendisine gerçekleşti. Aile-Ekim döneminde gerçekleşen gayrı bölük satışları ise aynı geçmiş yılın tıpkısı dönemine göre yüzde 4,7 artışla 917 bin 984 oldu.

İlk Halk Göz Bey Sayısı 32 Bin 692 Yerine Gerçekleşti

Türkiye genelinde önce halk konut bey sayısı, Ekim ayında benzeri önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,0 azalarak 32 bin 692 oldu. Mecmu göz satışları zarfında önceki umum ev satışının payı yüzdelik 31,8 oldu. İlk ahali hane satışları Ev-Ilk Teşrin döneminde ise ayrımsız geçmiş yılın ayrımsız dönemine bakarak yüzdelik 4,8 artışla 344 bin 810 olarak gerçekleşti.

İkinci El Bölük Satışlarında 69 Bin 968 Basamak Umum Değiştirdi

Türkiye genelinde ikinci umum basamak satışları Teşrinievvel ayında benzeri geçmiş yılın bire bir ayına göre yüzde 26,7 azalış göstererek 69 bin 968 oldu. Mecmu göz satışları içinde ikinci umum bölük satışının payı yüzdelik 68,2 oldu. İkinci el ev satışları Eş-Teşrinievvel döneminde ise bire bir eski yılın benzeri dönemine bakarak yüzdelik 7,6 artışla 815 bin 43 kendisine gerçekleşti.

Yabancılara Teşrinievvel Ayında 5 Bin 377 Hane Satışı Gerçekleşti

Yabancılara yapılan ev satışları Ekim ayında benzeri geçmiş yılın benzeri ayına bakarak yüzdelik 8,8 azalarak 5 bin 377 oldu. Ekim ayında toplanmış konut satışları zarfında yabancılara yapılan göz satışının payı yüzdelik 5,2 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında önce sırayı 2 bin 123 hane satışı ile Antalya aldı. Antalya’yı sırasıyla bin 658 göz satışı ile İstanbul ve 490 basamak satışı ile Mersin Ağacı izledi. Yabancılara yapılan konut satışları Eş-Ekim döneminde ise tıpkısı esbak yılın aynı dönemine bakarak yüzdelik 26,9 artarak 55 bin 21 oldu.

Ülke uyruklarına göre genişlik çokça hane satışı Rusya Federasyonu vatandaşlarına yapıldı.

Ekim ayında Rusya Federasyonu vatandaşları Türkiye’den 2 bin 23 konut satın aldı. Rusya Federasyonu vatandaşlarını sırasıyla 498 konut ile İran, 310 hane ile Irak ve 216 bölük ile Ukrayna vatandaşları izledi. – ERZURUM

Share: