‘Influencer’lar yoluyla yapılan reklamlara yakın izleme

Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, başlatılan projeyle bahis konusu içeriklerin bileşimli zekayla taranması, yasalı düzenlemelere uygunluğunun aceleci ve mahdut biçimde strateji edilmesi ve lüzumlu aksiyonun alınarak tüketicilerin yanıltılmasının önlenmesi amaçlanıyor.

Proje kapsamında geliştirilen uygulamayla daha ilk belirlenen anahtar kelimeyle ilişik içtimai medya hesaplarında tarama işlemi ve civar raporlama gerçekleştiriliyor. Reklam Özdenetim Yerleşmiş vasıtasıyla yapılan değerlendirmeyle akıbet havadan sunulan anlatım, Reklam Oturmuş ile paylaşılıyor. Bu kapsamda, ilişkin yasalı düzenlemelere uymaz reklam ve ticari uygulamalarda bulunanlar hakkında Reklam Kurulu tarafından tetkik ve yönetsel denetim başlatılıyor. Projeyle tüketicilerin hareketli şekilde korunması öngörülüyor.

Kriterlere akla yatkın reklam yapılıp yapılmadığı arama ediliyor

Geçen yıla ilişik reklam yatırımlarında dijital mecranın yaklaşık yüzde 68’lik kıyasla mecmu medya pazarındaki bildirme yüksek paya sahip olduğu görüldü. Sayısal mecra pazarının kontrolsüz şekilde büyümesi, bu alanda etkin can ve kuruluşların pazarlama iletişimi faaliyetlerinin denetlenmesinin ve tensikat üzerine bilgilendirilmesinin önemini ortaya çıkardı.

Hele Instagram’da, sosyal iletişim araçları etkileyicilerinin (influencer) dünyalık-bakım tanıtımlarında artma yaşanırken bu doğrultuda Reklam Yerleşmiş marifetiyle “Sosyal Iletişim Araçları Etkileyicileri Yoluyla Yapılan Ticari Reklam ve Nahak Yere Ticari Icraat Üzerine Kılavuz Gemisi” yayımlanmıştı. Bu projeyle kılavuz kapsamında belirtilen hususlara dayalı farkındalık yaratılması birlikte amaçlanıyor. Bu çerçevede, Instagram’de toplumsal medya etkileyicileri tarafından yayımlanan reklam içeriğine ehil paylaşımların taranmasıyla bu paylaşımlarda reklamı yapılması yasak ürün ve hizmetlerin bulunup bulunmadığı, kılavuzla getirilen kriterlerin uygulanıp uygulanmadığı ve anahtar kelimelerle yapılan taramada paylaşımların akıllıca sıfır “esenlik beyanı” içerip içermediği belirleme edilebiliyor.

“Influencer”lar bilgilendiriliyor

Projenin önce uygulaması kapsamında, rüçhan olarak söz konusu reklam içeriklerinin, reklamı yapılması haram (alkollü bade, sigara, pislik ve tıpkısı) mal ve hizmetleri barındırıp barındırmadığı incelendi. Bu kapsamda, takip edilen içtimai medya etkileyicileri yoluyla reklamı yasak para ve hizmetlerin tanıtımının neredeyse tek yapılmadığı tayin edildi.

söz konusu paylaşımlarda kayran düz kâh aykırılıkların, yapılan paylaşımın reklam olduğunun belirlenen kriterler doğrultusunda küşade ve anlaşılır şekilde tüketicilere belirtilmemesinden kaynaklandığı, sonunda servet ve hizmetlerin saklayarak reklamının yapıldığı belirleme edildi.

Projenin başında, benzer kendisine seçilen sosyal iletişim araçları etkileyicileri listesindeki paylaşımlar ortada, reklam içeriğine sahip paylaşımların, reklam olduğunun açık ve anlaşılır şekilde tabir edilmeme oranı yüzdelik 67’nin üstünde iken lüzum Reklam Oturmuş gerekse Reklam Özdenetim Müesses aracılığıyla içtimai medya etkileyicileri-yönetilen adisyon sahipleri ile yapılan yazışmalar ve bilgilendirmeler doğrultusunda bu oranın yaklaşık yüzdelik 29’lara düştüğü belirlendi.

Tarama programına karışma edilen hesaplarda arada sırada değişiklikler yapılarak ilgili mevzuata mugayeret teşkil fail paylaşımların ve reklamların en örgen indirilmesi amaçlanıyor.

Antrparantez sosyal medya reklamlarının sentetik zekayla taranması uygulamasının, Reklam Yerleşmiş kararlarına nitelik ve kantite yerine olumlu yansıması bekleniyor.

Rusya’dan TikTok fenomenlerine savaş propagandası ödemesi

 

Mal fenomenleri hangi büyüklüğünde kazanıyor?

 

10 milyon dolarlık cılız: Fenomenlere denetleme!

 

Share: