Bursa Orman Bölge Müdürlüğünde fariza değişimi

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Bursa Orman Nahiye Müdürü kendisine atanan Esat Şimşek, görevine başladı.

Ankara Orman Nahiye Başöğretmen Yardımcılığı işleyen Esat Şimşek, 05.11.2022 günlü Resmi gazetede yayımlanan 2022/611 sınırlanmış Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Bursa Orman Havza Müdürü yerine atandı. 2001-2005 yılları beyninde Milli Yetişek Bakanlığında haber istihzar ve kontrol işletmeni, 2005 yılında Tümsekli orman pres şefi, 2005-2006 yıllarında Muğla Orman İşletme Müdürlüğü yerkesik orman işletme şefi, 2006-2011 yılları ortada Mihallıççık Orman İşletme Müdürlüğü Kızıltepe orman pres şefi, 2011-2013 yıllarında Eskişehir Orman İşletme Müdürlüğü Eskişehir orman pres şefi, 2013-2015 yıllarında Eskişehir Orman İşletme başmuallim yardımcılığı, 2015-2019 yıllarında Afyonkarahisar Orman İşletme müdürü, 2019-2022 yıllarında Ankara Orman Toprak başmuallim yardımcılığı görevlerinde bulundu.

8 Kasım 2022 tarihinde Bursa Orman Nahiye Müdürü namına göreve başlayan Bursa Orman Toprak Müdürü Esat Şimşek, evli ve 2 bala babasıdır. – BURSA

Share: