Çabuk-Koop-İş Sendikası’ndan Omü Rektörlüğü Önünde Tabutlu Ihtarname

MEHMET REBİİ ÖZDEMİR

Tez-Koop-İş Sendikası Samsun Şubesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Vakfı (OMKAN) işçilerinin iki yıllık sözleşmeleri amacıyla OMÜ ve OMKAN işverenleriyle masaya oturdu. Kendilerine yüzdelik 5 kadar gır gır remiks oranı teklif edildiğini belirten işçiler, OMÜ Rektörlüğü uğrunda tabutla eylem yaptı.

Tez-Koop-İş Samsun Şubesi’nin organize olduğu OMÜ ve OMKAN iş yerlerinde müteharrik işçiler adına 1 Temmuz’dan bu yana yürüttüğü toplu sözleşme görüşmelerinde uyum sağlanamadı. Sendika üyeleri, zaman rektörlük toplanarak işverenin yüzdelik 5’lik remiks teklifini protesto etti.

“BU ÜCRETLERLE NASIL GEÇİNECEĞİZ”

Tez-Koop-İş Samsun Şubesi Başkanı Tarık Sayın, şunları söyledi:

“Bu tabutun üzerinde, ahiret yolculuğu nedeni ve ahiret yolculuğu tarihi yazıyor. Aslında tabutun üzerinde çeyrek paketlemek vardı amma ihvan o çeyrek altın ekmeği kaldırdılar. Buradaki çeyrek ekmeğin anlamı de şuydu arkadaşlar. TÜHİS’in bize önermiş olduğu misil, günce ayrımsız çeyrek atlatmak, yani bu bile gitmek oluyor bizden ölümümüzü bekleyenler var. O yüzden biz da bunu hem basınımıza hem de darülfünun yönetimine anlatabilmek üzere bugün böyle benzeri gösteri gerçekleştirdik. Zaman, bu eylemin dördüncüsünü gerçekleştiriyoruz. Bu hafta arası üniversitede bire bir düzentileme yapıldı. Bu emek, provakatif aynı çalışmaydı. genel sekreterlik eliyle yapıldı bu düzentileme. Biz yola çıkarken çağırma ettiğimiz partiler vardı. Bunlar AKP, CHP, MHP, İYİ Fırka, REÇETE ve Gelecek Partisi’dir. Burada 2-3 eylemdir CHP’yi aramızda görüyoruz. Bugün bizim bu say mücadelemizde yanımızda oldukları üzere CHP yer yönetimine, CHP Mebus Neslihan Hancıoğlu’na, her antlaşma yanımızda olduğu üzere teşekkürname ederiz. Tamam, biz isterdik ki bugün bütün partiler burada olsun. Zira ülkede bire bir yandan TÜİK’in açıklamış olduğu veriler yüzde 81’lere dayanmışken işçilere dayatılan yüzde 5’in neyi rapor ettiğini siyasilerimizden dahi işitmek isterdik. Zira bu yüzdelik 5 rakamı, devleti yani ülkeyi yönetenler yoluyla önümüze sunulmuştur. O yüzden bu işi çözecek olan bile esasen siyasilerimizdir. Burada yüzde 5’i önümüze koyarken pespaye tek utanmadılar. Utanacaklarını dahi zannetmiyorum ihvan, çünkü onların görevleri bizim elimizdekini almaktır. Bugün Mesai Bakanı’mız Vedat Âlim benzeri yasa çıkardı, 6356 çevrilmiş Yasa’ya iki yön ekledi.  Dedi kim ‘Amme çerçevenin acemi açık 2 bin 294 liradır, şu anda günlük yevmiyemiz 240 liradır’. Bize önerilen cirim 250 liradır. Yani 10 teklik tıpkısı rakamı tığ öneriyor. Bunun yüzdelik 7’sini doğrusu vergiye girdiğimiz üzere izzet aldığında bizim elimize ayrımsız çeyrek savsaklamak düşüyor. Yani burada siyasal iktidar, ülkeyi yönetenlerin, bir posta henüz şapkayı önlerine koyup işçilerin durumunu değerlendirmeleri gerekiyor. Zira bu ücretler, bizim için ölüm ücretleridir. OMKAN işçileri, düne kadar 5 bin 200 teklik sevap alıyorlardı. Zaman 6 bin rakamına ulaştık. Asgari sevap 5 bin 500 liralık, OMKAN işçileri 6 bin-6 bin beş beniz lira mülk alıyorlar. Bu ücretlerle pekâlâ geçineceğiz? Bunun tarifi varsa ülkeyi yönetenler bunu de bize, elimize verirlerse çokça seviniriz. Bundan Sonra geçinemiyoruz.”

“YÜZDE 5 ZAM KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL”

Tez-Koop-İş Samsun Şubesi İdari Sekreteri Buket Içten ise şunları söyledi:

“Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin üzerinden iki ay geçmesine rağmen bibi anlaşma sağlanamaması dolayısıyla Ondokuz Mayıs Üniversitesi işçileri taleplerini dile yayımlamak için eylemlere başlamıştır. Sendikamız, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü ve sınırlanmış işyerlerinde etraflı yıllardır örgütlüdür ve şişko iş sözleşmesi imzalamaktadır. Bu ahit çalıştıran sendikası TÜHİS’e organ olan üniversitede, sendikamızın işverene iletmiş olduğu şişman iş sözleşmesi teklifine alın tek ongunluk kaydedilmemiş. TÜHİS zat teklifini dayatma yaparak şişman anlaşma sürecinin dosdoğru benzeri biçimde ilerlemesini engellemiştir. İşveren sendikası TÜHİS vasıtasıyla, Ondokuz Mayıs Üniversitesi işçilerine yüzde 5 ecir zammı teklif edilmiştir. Sahn pahalılığının anbean arttığı, enflasyon oranlarının rekor seviyelere ulaştığı; zindelik, doğal gaz, azık, mahrukat kabil yaşamsal önemdeki esas tüketim maddelerine ve hizmetlere herhangi bir güzeşte dönüş kullanılmamış zamlar eklendiği, çalışanların giderek daha çok yoksullaştığı aynı dönemde çalıştıran sendikasının yüzde 5 sevap zammı teklifi akseptans edilebilir değildir.

“OMKAN YOKSULLUK ÜCRETİ TEKLİF EDİYOR”

Sair yandan OMKAN’de da eş bir proses yaşanmaktadır. OMKAN’üstelik etraflı yıllardır balaban tıpkısı cansiparane etkin işçilere de OMKAN eliyle sefalet zammı öneri edilmiştir. Asgari ücret düzeyinde ücretlerle çalışan işçilere şişko hizmet akdi görüşmelerinde önerilen remiks oranları ne akla hangi bile vicdana sığmaktadır. Tamam bunlara karşın sendikamız uzlaşma zemininden vazgeçmemiş, benzeri dakika önce sürecin metin ayrımsız şekilde sürdürülmesi, işçilerin doğruluk ettikleri ücreti alabilmesi için mukteza adımları atmıştır. Ayrımsız zamanda TÜHİS aracılığıyla kâin sözleşmemizde işçi lehine kayran alan hükümler birlikte geriye gitmek istenmiştir. Iş saatleri şişman iş sözleşmemizde günde 8 saat, haftada 40 saattir. Cumartesi ve alışveriş günleri hafta tatilidir. Yıllardır bu emek saatlerinin uygulandığı üniversitede himmet saatlerinde ihtilaf yaratılmak istenmektedir. Tıpkısı hisse senedi yerinde tıpkı işi özne işçilerin bire bir kısmı haftada 40 saat çalışırken diğer işçiler haftada 6 dönme, 45 saat çalıştırılmak istenmektedir. Benzeri hareket durumunda etkin işçiler arasında bu nev benzeri müsavatsızlık, çalışanlar arasında huzursuzluk yaratmaktadır, teadül ilkesine celi aykırıdır. Toplu hareket sözleşmemizde meydan kayran ahkâm, yıllar süren mücadeleler sonucunda kazanılmış haklardır. Sendikamız yoluyla kazanılmış haklarda tek şekilde geriye gidilemeyeceği açıktır.

“AYRIMCILIK SOSYAL YAŞAM İLKESİNE AYKIRIDIR”

Başka yandan amme idarelerinde çalışan 700 binden fazla işçi için hükümet ile iştirakçi sendikaları konfederasyonları beyninde imzalanan, kamuda yeryüzü bağan ücretleri ve ücrete ilişkin hakları belirleyen 2021 Yılı Amme Şişko İş Sözleşmeleri Söve Protokolü’nün uygulandığı amme hisse senedi yerlerinde analog işlerde çalışan işçilerin almakta oldukları ücretlerin haddinden fazla altında ücret öneri edilmesi, Anayasa’nın özenle koruduğu hem akreditasyon ilkesi ve ayrımcılık yasağına hem birlikte toplumsal türe ilkesine aykırıdır. Denklik ilkesine makul adına kamu kurumlarında benzer hizmet gruplarında etkin işçiler ortada ücrette ve içtimai haklarda muadele sağlanmalıdır. Senelerce sunulan mücadeleler sonucu dolgun iş sözleşmesi ile müktesep olan haklar geriye götürülmemelidir. Açıklanan nedenlerle ekonomik krizin bu derece derinden hissedildiği benzeri dönemde şişman iş sözleşmesi sürecinin uzaması ekonomik sıkıntılarla bile birleşince çalışanlar ortada gösterişli huzursuzluklara kere açmış, mesai barışını ortadan kaldırmıştır. Daha aşkın geciktirilmeden tıpkı zaman önceki işçilerin mağduriyeti giderilmelidir. Ondokuz Mayıs Üniversitesi işçilerine diğer kamu kurumlarındaki iştirakçi ücretlerinin altında ecir dayatmasından vazgeçilmelidir. Yıllardır layenkati büyük aynı özveriyle müteharrik Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve OMKAN işçileri, harcadığı emeğin, döktüğü alın terinin karşılığını almalıdır.”Share: